EasyBooking.is

 

Tímaraðaðar Twitterfærslur frá: ruv.is (R) – mbl.is (M) og visir.is (V)

Landsdómur 5. mars

 • V | 5.3 2012, 8:05 | Vísir.is er mættur á vettvang í Þjóðmenningarhúsinu, fyrstur allra raunar. Hér er allt til reiðu fyrir upphaf Landsdómsmálsins.
 • V | 5.3 2012, 8:32 | Hér fjölgar jafnt og þétt. Töluverður fjöldi erlendra fjölmiðlamanna er hér staddur. Andri Árnason hrl., lögmaður Geirs, var að koma.
 • V | 5.3 2012, 8:37 | Andri Árnason er að koma gögnum sínum fyrir á borðinu, möppum og skrifblokkum. Allt til reiðu hans megin.
 • V | 5.3 2012, 8:43 | Sturla Jónsson vöruflutningabílstjóri var að koma í salinn. Vinir og samstarfsmenn Geirs sömuleiðis, meðal annars Gréta Ingþórsdóttir
 • V | 5.3 2012, 8:46 | Inga Jóna Þórðardóttir, kona Geirs H. Haarde var að mæta í hús, og Ragnheiður elín Árnadóttir sömuleiðis.
 • V | 5.3 2012, 8:48 | Hér er allt að fyllast, Helgi Magnús Gunnarsson, aðstoðarsaksóknari, og Sigríður Friðjónsdóttir, saksóknari, eru að koma sér fyrir.
 • V | 5.3 2012, 8:48 | Spennuþrungin stund nálgast óðum, þegar Geir H. Haarde kemur fyrir Landsdóm.
 • V | 5.3 2012, 8:51 | Fjölskylda Geirs H. Haarde hefur komið sér fyrir á fremstu bekkjum í salnum.
 • R | 5.3 2012, 8:54 | Salurinn í Þjóðmenningarhúsi er orðinn þétt setinn og þess beðið að Landsdómur hefjist.
 • V | 5.3 2012, 8:54 | Hér er nú hvert sæti skipað, og ljóst að margir munu þurfa frá að hverfa. Sögulegir atburðir í aðsigi, sem verði þrykktir í minni þjóðar.
 • R | 5.3 2012, 8:54 | Geir H. Haarde var að ganga í sal. Heilsar saksóknara gengur til sætis síns.
 • V | 5.3 2012, 8:55 | Geir H. Haarde er mættur í hús, ásamt fóstursyni sínum, Borgari Einarssyni lögmanni.
 • R | 5.3 2012, 8:56 | Ljósmyndarar smella myndum af Geir í gríð og erg. Hann brosir við þeim meðan lögmenn hans skoða skjöl sín.
 • V | 5.3 2012, 8:56 | Fjölmiðlafár, er orðið sem best lýsir því sm hér á sér stað. Erlendir og innlendir fjölmiðlamenn umkringja Geir.
 • V | 5.3 2012, 8:57 | Dómarar Landsdóms ganga í salinn. Réttur er settur, í einstöku dómsmáli.
 • R | 5.3 2012, 8:58 | Einhver umdeildustu réttarhöld seinni tíma eru að hefjast. Tæpum fjórum sólarhringum eftir að ljóst var að af þeim yrði. .
 • V | 5.3 2012, 9:00 | Dómarar Landsdóms ganga í salinn. Réttur er settur, í einstöku ákærumáli Alþingis gegn fyrrverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde.
 • R | 5.3 2012, 9:01 | Dómarar Landsdóms eru gengnir í salinn. Réttarhöldin eru að hefjast. #Haarde #GeirHaarde
 • V | 5.3 2012, 9:01 | “Dómsþing Landsdóms er sett” segir dómritari.
 • R | 5.3 2012, 9:01 | RÚV fylgist með málinu allan tímann. Jóhanna Vigdís Hjartardóttir og Heiðar Örn Sigurfinnsson verða með fréttir í útvarpi og sjónvarpi.
 • R | 5.3 2012, 9:02 | Tryggvi Aðalbjörnsson skrifar fréttir á netið og Brynjólfur Þór Guðmundsson tístir í beinni á Twitter.
 • V | 5.3 2012, 9:03 | Eiríkur Tómasson hefur tekið sæti Gunnlaugs Claessen í Landsdómi, sem sagði sig frá málinu vegna mikilla forfalla.
 • R | 5.3 2012, 9:03 | Markús Sigurbjörnsson gerir grein fyrir breytingum á dómurum. Engar athugasemdir gerðar við það. Málsmeðferð hefst.
 • V | 5.3 2012, 9:04 | Geir H. Haarde stendur upp, brúnaþungur, og fær sér sæti í vitnastúkunni. Hann er að fara að gefa skýrslu frammi fyrir Landsdómi.

Geir H. Haarde

 • R | 5.3 2012, 9:04 | Geir H. Haarde tekur sæti í vitnastól og gefur munnlega skýrslu. #haarde #geirhaarde
 • R | 5.3 2012, 9:05 | Markús Sigurbjörnsson, forseti Hæstaréttar og Landsdóms gerir Geir grein fyrir rétti sínum og fer yfir hvernig skýrslutöku verður háttað
 • V | 5.3 2012, 9:05 | Markús Sigurbjörnsson kynnir Geir réttindi sín, áður en skýrslutaka hefst.
 • R | 5.3 2012, 9:06 | Geir vekur athygli á að þetta sé í fyrsta skipti við rekstur málsins sem hann fær að tjá sig um efni þess. Löngu tímabært.
 • V | 5.3 2012, 9:06 | “Þetta er í fyrsta skipti sem ég fæ tækifæri til þess að svara fyrir mig í þessu máli”, segir Geir. Skýrslutakan er formlega að hefjast.
 • R | 5.3 2012, 9:07 | Saksóknari fer yfir ákærurnar. Geir H. Haarde hafnar þeim ásökunum með öllu, segir þær ekki eiga við rök að styðjast. #haarde
 • V | 5.3 2012, 9:07 | Sigríður Friðjónsdóttir, les upp efnisatriðin í ákæruliðunum sem eftir eru. Geir hafnar alfarið að hafa brotið af sér.
 • V | 5.3 2012, 9:08 | “Fagna því að fá tækifæri til þess að svara. Ég tel ekki að ákæruatriði eigi við rök að styðjast,” segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 9:09 | Geir telur að starf við ákæru hafi verið ómarkvisst og ekki skilað tilætluðum árangri. Margt óljóst.
 • R | 5.3 2012, 9:10 | Geir: Samráðshópur um efnahagsmál settur á fót 2006. Hafi staðið sig vel en ekki komið í veg fyrir hrun.
 • V | 5.3 2012, 9:11 | Geir rekur ástæður þess að samráðshópur stjórnvalda um fjármálastöðugleika hafi var settur á laggirnar. Það var gert árið 2006.
 • R | 5.3 2012, 9:11 | Geir: Eftirlitsstofnanir höfðu áfram sitt hlutverk þrátt fyrir samráðshóp. Hann gat ekki tekið yfir skyldur annarra.
 • R | 5.3 2012, 9:12 | Geir er að svara lið 1.3 í ákærunni. http://t.co/9uiMZ7OF Segist ekki hafa átt beina aðkomu að hópnum í fyrstu.
 • V | 5.3 2012, 9:13 | Geir segist hafa treyst þeim embættismönnum sem sátu í samráðshópi stjórnvalda á hverjum tíma, og eftirlitsstofnunum sömuleiðis.
 • R | 5.3 2012, 9:13 | Geir taldi ekki að sé bæri skylda til að lesa yfir allar fundargerðir samráðshópsins. En fékk upplýsingar um starf öðru hverju.
 • R | 5.3 2012, 9:14 | Taldi að verkstjórn samráðshóps væri í góðu lagi, segir Geir. Ekkert tilefni til að halda að ekki væri allt með felldu.
 • V | 5.3 2012, 9:14 | Geir segist hafa talið, að verkstjórn í starfshópum stjórnvalda um fjármálastöðugleika, hafi verið í góðu lagi.
 • R | 5.3 2012, 9:14 | Geir segist ekki hafa haft ástæðu til að kanna hvort verkstjórn hópsins væri í lagi. #haarde
 • R | 5.3 2012, 9:15 | Hafði þessi hópur engar valdheimildir spyr saksóknari? Nei, ekki að lögum, segir Geir. Samráðs og upplýsingahópur segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 9:16 | Geir ekki kunnugt um að það hafi verið umræða um að skipta um verklag i svari við spurningu saksóknara.
 • V | 5.3 2012, 9:16 | Sigríður spyr út í verk og starf samráðshóps stjórnvalda um fjármálastöðugleika, í samræmi við lið ákæru þar um. http://t.co/kl62ewNq
 • R | 5.3 2012, 9:17 | Ráðgefandi og tekur ekki ákvarðanir, samráðs og upplýsingaskipti. Þetta var verklýsing samráðshóps les Geir úr skjali.
 • V | 5.3 2012, 9:17 | Geir: “Grundvallaratriðið” að eigendur og stjórnendur fjármálafyrirtækja leysi sín vandamál sjálfir.
 • R | 5.3 2012, 9:17 | Markaðsaðilar leysi vanda sinn sjálfir les Geir áfram upp úr skjalinu um verklag sem samráðshópur átti að viðhafa.
 • R | 5.3 2012, 9:18 | Hver átti að taka ákvarðanir spyr Sigríður saksóknari? Hin réttu stjórnvöld, segir Geir, Seðlabanki, ríkisstjórn.
 • V | 5.3 2012, 9:18 | Sigríður: Hver átti að taka lokaákvarðanir í málum sem samráðshópur stjórnvalda var að fjalla um?
 • V | 5.3 2012, 9:19 | Geir: Eftirlitsstofnanir, sem höfðu ríkar valdheimildir og gátu gripið til aðgerða á grundvelli ítarlegra gagna.
 • R | 5.3 2012, 9:19 | Hvað meina menn með að aðilar á markaði leysi vanda sinn sjálfir? spyr saksóknari?
 • R | 5.3 2012, 9:20 | Geir: Fyrst og fremst að stjórnendur og eigendur fyrirtækja bregðist við og beri ábyrgð. Ekki að skattgreiðendur greiði tjón.
 • V | 5.3 2012, 9:21 | Geir: Ég horfði alltaf til þess, að skattgreiðendur væru ekki að bera tjón einkarekinna fyrirtækja og hluthafa þeirra.
 • R | 5.3 2012, 9:21 | Ekkert fyrirheit var gefið um inngrip á kostnað skattgreiðenda segir Geir um verklag vegna samráðshóps um fjármálastöðugleika.
 • V | 5.3 2012, 9:22 | Geir: Samráðshópur stjórnvalda lét vinna drög að viðbúnaðaráætlun, sem síðar voru drög að frumvarpi til neyðarlaga.
 • R | 5.3 2012, 9:22 | Geir: Samráðshópur gekk lengra en skylda krafði. Lét semja drög að lögum sem urðu grunnur að neyðarlögum.
 • R | 5.3 2012, 9:22 | Geir: Þegar á reyndi í okt. 2008 var málið það þroskað að hægt var að gera þetta (neyðarlög) með stuttum fyrirvara #haarde
 • R | 5.3 2012, 9:23 | Neyðarlögin þó ekki sama skjal og var í vinnu í samráðshóp. Nokkrar breytingar.
 • V | 5.3 2012, 9:23 | Geir: Viðbúnaðaráætlun samráðshópsins var grunnurinn að því sem síðar var gert.
 • R | 5.3 2012, 9:23 | Geir: Ætlaðist einhver til þess að þessi hópur kæmi í veg fyrir fjármálahrunið? Saksoknari: Ekki sagt þannig í ákærunni.
 • V | 5.3 2012, 9:23 | Geir: “Ætlaðist einhver til þess að samráðshópurinn kæmi í veg fyrir bankahrun, ef þær aðstæður myndu skapast?”
 • R | 5.3 2012, 9:24 | Geir: Geri ráð fyrir að FME og Seðlabanki hafi búið sig undir það versta þó þau kæmu ekki með það til mín.
 • R | 5.3 2012, 9:25 | Geir: Reyndi ekki mikið á að gefa hópnum fyrirmælil. En hefði líklega farið eftir því sem var fyrir hann lagt.
 • R | 5.3 2012, 9:25 | Geir: Við ráðuneytisstjórinn ræddum þessi mál stundum að hans frumkvæði þegar hann taldi ástæðu til.
 • V | 5.3 2012, 9:25 | Úr salnum: Hér er þéttsetið. Sturla Jónsson situr við hliðina á Andra Óttarssyni, fyrrum framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins.
 • R | 5.3 2012, 9:26 | Geir: Eftir á að hyggja veltir hann fyrir sér hvort hann hefði átt að kalla eftir upplýsingum. Hefði ekki afstýrt hruni.
 • V | 5.3 2012, 9:26 | Sigríður: Varstu upplýstur reglulega um það sem samráðshópur stjórnvalda var að fjalla um? Geir: Já, en misreglulega.
 • V | 5.3 2012, 9:27 | Geir: Samstarf okkar Bolla Þórs Bollasonar (ráðuneytisstjóra í ráðuneyti Geirs) var mjög náið og á milli okkar ríkti algjört traust.
 • R | 5.3 2012, 9:27 | Geir: Ræddi við ráðuneytisstjóra á hverjum degi. Hélt ekki dagskrá. Get ekki sagt nákvæmlega hvenær samráðshópur var ræddur.
 • V | 5.3 2012, 9:27 | Bolli Þór var í samráðshópi stjórnvalda um fjármálastöðugleika fyrir hrun.
 • R | 5.3 2012, 9:28 | Geir: Ráðuneytisstjóri metið hvað forsætisráðherra þyrfti að sjá af skjölum sem tengust samráðshópi. Fundir tíðastir 2008.
 • R | 5.3 2012, 9:28 | Geir: Ræddi þetta ekki sérstaklega við aðra ráðherra. Þeir ráðherrar áttu sína fulltrúa í samráðshópnum.
 • V | 5.3 2012, 9:28 | Sigríður: Miðlaðiru upplýsingum sem þér bárust til annarra ráðherra? Geir: Eftir því sem við átti, já. Til fjármála- og viðskiptaráðherra.
 • R | 5.3 2012, 9:29 | Saksóknari: Hvíldi einhver leynd yfir þessu starfi? Vísar í Björgvin G. Sigurðsson
 • R | 5.3 2012, 9:29 | Geir: Telur að svo hafi ekki verið. Hver ráðherra sem kom að efnahagsmálum hafi átt sinn fulltrúa í hópnum.
 • V | 5.3 2012, 9:29 | Sigríður: Hverjir komu að því að semja neyðarlögin?
 • R | 5.3 2012, 9:29 | Saksóknari: Hverjir komu að því að undirbúa neyðarlögin?
 • R | 5.3 2012, 9:30 | Geir: Get ekki nafngreint þá einstaklinga, held að FME hafi kallað flesta til. Spurði ekki út í höfunda neyðarlaga.
 • V | 5.3 2012, 9:31 | Geir: Get ekki nafngreint þá alla, en lögfræðingar FME, og sérfræðingar á þeirra vegum, sömdu efnisatriðin að mestu.
 • R | 5.3 2012, 9:32 | Geir: Þó ég hafi mælt fyrir fjölda frumvarpa eru þau ekki öll samin í forsætisráðuneytinu. Lítið og vanburða í svona vinnu.
 • V | 5.3 2012, 9:33 | Andri: “Geri athugasemd við þetta orðalag, að tala um markvissari vinnu. Hvað á saksóknari við?”
 • R | 5.3 2012, 9:33 | Saksóknari og verjandi ræða um hvernig nota megi orðið markvissari í spurningu. Verjandi telur það rangt.
 • V | 5.3 2012, 9:33 | Sigríður: Það er eðlilegt að spyrja út í hvort vinnan hafi verið nægilega markviss.
 • R | 5.3 2012, 9:34 | Geir: Ekki kom til greina að segja fyrir hrun hvað ríkisstjórn væri reiðubúin að leggja fram fé vegna erfiðleika bankanna.
 • V | 5.3 2012, 9:34 | Geir: Það var ekki hægt að taka endanlegar ákvarðanir fyrr en á síðustu stundu, líkt og sást um allan heim þegar erfiðleikar dundu yfir.
 • R | 5.3 2012, 9:35 | Geir: Hefði verið óábyrgt að gefa ávæning um greiðslur úr ríkissjóði. Væri verið að kasta peningum í sjóinn.
 • R | 5.3 2012, 9:36 | Saksóknari spyr: Fundargerð samráðshóps jan 2008. Fjármálaáfall ekki útilokað. Rætt hvort óska eigi aðkomu ESB vegna fjármála
 • V | 5.3 2012, 9:36 | Geir fjallaði um erfiða stöðu bankanna, með seðlabankastjóra og fjármálaráðherra að kveldi 13. janúar 2008.
 • V | 5.3 2012, 9:37 | Geir kallaði til alla bankastjóranna á fund í kjölfarið, sem fram fór 15. janúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 9:37 | Saksóknari: Vissirðu af fundargerðinni? Geir: Kallaði bankastjórana á sinn fund. Fór til Brussel til.
 • R | 5.3 2012, 9:38 | Geir: Spurði í Brussel hvort Ísland gæti tekið þátt í samstarfi um fjármálastöðugleika. Vel tekið í það.
 • R | 5.3 2012, 9:38 | Geir: Því miður dróst úr hömlu að samstarf við ESB um fjármálastöðugleika kæmist á. Var ekki komið í gegn fyrir hrun.
 • V | 5.3 2012, 9:38 | Geir: Ég ræddi við yfirmenn fjármálamarkaða hjá Evrópusambandinu um að Ísland gerðist samstarfsaðili samræmdum aðgerðum.
 • R | 5.3 2012, 9:39 | Geir: Slíkt samstarf hefði gefið okkur trúverðugleika. Hefði hjálpað ríki á lánamarkaði. Bönkum líka.
 • R | 5.3 2012, 9:39 | Saksóknari spyr út í fund Geirs með bankastjórunum:
 • V | 5.3 2012, 9:39 | Geir: Því miður dróst vinnan hjá ESB og Ísland var ekki orðið aðili að þessu samstarfi þegar bankarnir féllu
 • R | 5.3 2012, 9:40 | Geir: Byggði á samstarfi við seðlabankastjóra. Um kaup Kaupþings á hollenskum banka. Var óráðlegt að ráðast í kaupin.
 • R | 5.3 2012, 9:41 | Geir: 3 fundir. Hver með sínum banka. Meðal annars til að komast hvað væri í gangi. Sérstaklega um erfiða fjármögnun Glitnis.
 • V | 5.3 2012, 9:42 | Geir: Við vildum fá nýjustu upplýsingar um gang mála hjá bönkunum. Þrír fundir með hverjum banka. Sérstaklega um stöðu Glitnis, jan 2008
 • R | 5.3 2012, 9:43 | Saksóknari Talið berst að fundargerð samráðshóps 18. mars 2008. Góð niðurstaða að bankar selji eignir. Stillt upp við vegg.
 • V | 5.3 2012, 9:43 | Sigríður spyr úr í minnisblað frá Andrew Gracie, sem vann áhættugreiningu á fjármálakerfinu íslenska, í febrúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 9:44 | Geir: Seðlabankastjóri afhenti mér þessar glærur á fundi. Sviðsmyndir en ekki spádómar. Hugsanleg þróun. Var efndinni til gagns
 • V | 5.3 2012, 9:44 | Geir: Ég fékk kynningu á þessum upplýsingum frá seðlabankastjóra. Þetta voru sviðsmyndir, ekki spádómar.
 • R | 5.3 2012, 9:45 | Saksóknari spyr út í hvatningu til banka að skrá innlán í erlend dótturfélög. Hvatningu um sölu eigna og samdrátt baka.
 • R | 5.3 2012, 9:45 | Saksóknari: Hvað leiddi þetta af sér í vinnu samráðshópsins.
 • V | 5.3 2012, 9:46 | Sigríður saksóknari: Spyr út í vinnu samráðshóps stjórnvalda um fjármálakerfið, og hvaða hugmyndir voru ræddar, á hverjum tíma
 • R | 5.3 2012, 9:46 | Geir: Kom fyrir oft í hópnum. Líka í vinnslu í ríkisstjórn og hjá Seðlabanka. Kom á daginn að væri erfitt að gera þetta.
 • R | 5.3 2012, 9:47 | Geir: Seðlabanki afnam bindiskyldu af innistæðum í erlendum útibúum. Reynt með því að liðsinna bönkunum. Reynt að auka laust fé
 • V | 5.3 2012, 9:47 | Geir: Seðlabankinn var að reyna allt sem hann gat gert til þess að auka laust fé í umferð.
 • R | 5.3 2012, 9:48 | Geir: Taldi þá rétt að gera þetta en nú er spurning hvort hefði ekki verið nær að auka bindiskylduna. Hefði verið skynsamlegt.
 • R | 5.3 2012, 9:48 | Geir: En þá hefðu bankarnir líklega rekið upp ramakvein. Ekki talið þetta vera í samræmi við evrópskar reglur.
 • V | 5.3 2012, 9:49 | Geir: Eftir á að hyggja þá hefði seðlabankinn frekar átt að setja hömlur á fyrirgreiðslu til bankanna, en það hefði kallað fram ramakvein.
 • R | 5.3 2012, 9:49 | Geir: Heldur betur unnið í að tryggja gjaldeyrisforða. Stór ríki og Seðlabanki sig illa eða vildi þetta ekki? Nei. (frh)
 • R | 5.3 2012, 9:50 | Geir: (frh) markaðsaðstæður voru þannig að margt var ekki hægt á þessum tíma. Ýmsar hugmyndir voru óframkvæmanlegar.
 • R | 5.3 2012, 9:50 | Saksóknari: Var ekki gripið til neinna ráðstafana til að bankarnir drægju úr sinni áhættu, minnkuðu efnahagsreikning?
 • R | 5.3 2012, 9:51 | Geir: Hvað hefði það átt að vera? Hefði aldrei komist í gegnum þingið. Bankarnir hefðu áður farið á hausinn.
 • V | 5.3 2012, 9:51 | Geir: Það var ekki hægt að grípa til aðgerða, eins og að selja eignir. “Það var útilokað, markaðsaðstæður voru þannig.”
 • R | 5.3 2012, 9:52 | Saksóknari: Ekkert gert til að bankarnir færðu innlán í erlend dótturfélög.
 • V | 5.3 2012, 9:52 | Geir: Icesave reikningarnir voru “kvikir”, peningar fóru hratt út þegar vondar fréttir bárust en hratt inn þegar ekkert slíkt var uppi.
 • R | 5.3 2012, 9:52 | Geir: Það var fyrst nefnt í mín eyru síðar. Rekur ekki minni til að það hafi verið rætt. Um innlán í dótturfélög).
 • R | 5.3 2012, 9:53 | Saksóknari spurði hvort ekkert hefði verið gert til að bankarnir færðu innlán sín í erlend dótturfélög.
 • V | 5.3 2012, 9:53 | Geir: “Bankarnir urðu að reyna að bjarga sér sjálfir”.
 • R | 5.3 2012, 9:55 | Geir: Það var alltaf brugðist við öllum tillögum, hvort sem þær komu frá Seðlabanka eða annars staðar frá.
 • R | 5.3 2012, 9:55 | Sigríður saksóknari: Í hverju áttu inngrip að felast? Geir: Peningalegt inngrip, kom fyrst til þess með Glitni.
 • V | 5.3 2012, 9:55 | Saksóknari spyr út í heimildir til inngripa í erfiðar aðstæður. Í hverju áttu inngripin að felast?
 • R | 5.3 2012, 9:56 | Sigríður saksóknari vísar í skjal á blaðsíðu 1002. Þetta er umfangsmikið mál.
 • V | 5.3 2012, 9:56 | Geir: Allt miðaðist við sviðsmyndir og hvernig mátti bregðast við þeim.
 • R | 5.3 2012, 9:57 | Saksóknari: Hvað var gert með tillögur um að tryggja valdheimildir? Geir: Minnist þess ekki að hafa séð þetta.
 • V | 5.3 2012, 9:57 | Geir: Allt ber að sama brunni. Ef starfsmenn FME töldu nauðsynlegt að gera eitthvað, þá áttu þeir að fara með það til sinna yfirmanna.
 • V | 5.3 2012, 9:58 | Geir: Ég átti síðan að fá þær tillögur frá yfirmönnum stofnanna, og meta hvort tilefni væri til aðgerða.
 • R | 5.3 2012, 9:58 | Geir: Ekki hægt að líta á skjöl samráðshóps sem stefnu stjórnvalda. Það kom fyrir mig sem var talið mikilvægt.
 • R | 5.3 2012, 10:00 | Saksóknari vísar í skrif Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra FME um 7 mögulegar aðgerðir stjórnvalda. Hvaða stjónrvöld er átt við?
 • R | 5.3 2012, 10:00 | Geir: Kannski ekki mitt að svara hvaða stjórnvöld er átt við. Man ekki eftir að hafa séð þetta skjal fyrr en síðar.
 • V | 5.3 2012, 10:00 | Geir man ekki eftir að hafa séð, ákveðin gögn sem Sigríður spyr um, fyrr en eftir á.
 • V | 5.3 2012, 10:01 | Geir: Það vita allir hvað var ákveðið að gera á endanum, að ábyrgjast innstæður í fjármálakerfinu. Það var lokaákvörðunin miðað við aðstæður
 • R | 5.3 2012, 10:01 | Geir: Þetta sneri m.a. að ábyrgð á innistæðum. Tekin afstaða til þess þegar þörf krafðist. Ekki tímabært fyrr.
 • V | 5.3 2012, 10:02 | Geir: “Pointið er þetta. Það er ekki viturlegt hjá ríkisvaldi að styðja við banka, nema það sé öruggt að það dugi”.
 • R | 5.3 2012, 10:03 | Geir fer yfir atriðin sjö. Ýmist gert og margt skoðað. Þarna hefði þurft að þvinga banka til sölu eigna, samkvæmt einum lið.
 • V | 5.3 2012, 10:03 | Geir: Við vorum ekkert sérstaklega góðir í því þegar kom að almannatengslum.
 • V | 5.3 2012, 10:04 | Geir: Mér var kunnugt um það, að t.d. Glitnir var langt kominn með að selja eignir í Noregi ,í september 2008.
 • R | 5.3 2012, 10:04 | Geir: 7. liður snýr að ráðningu almannatengslafyrirtækis. Vorum ekki góðir í PR-málum viðurkennir Geir.
 • R | 5.3 2012, 10:04 | Glitnir var kominn af stað með að selja eignir en náði því ekki fyrir hrun. Því fóru þær á broti af fyrra verði.
 • V | 5.3 2012, 10:04 | Geir: En það tafðist, m.a. vegna þess að kaupendur sáu að tíminn vann með þeim, sem síðar kom í ljós þegar eignir voru keyptar á slikk
 • R | 5.3 2012, 10:06 | Geir: Réttlætanlegt að verða við hjálparbeiðni Glitnis. Töldum að það myndi duga. Hinir gætu spjarað sig.
 • V | 5.3 2012, 10:07 | Sigríður saksóknari: Hvað er það, þegar fjármálstofnun er kerfislega mikilvæg?
 • R | 5.3 2012, 10:07 | Saksóknari: Þar sem það gleymdist í upphafi biður Geir að fara yfir menntun sinn og bakgrunn. Alþjóðleg samskipti og Hagfræði.
 • V | 5.3 2012, 10:08 | Sigríður spyr óvænt: “Það gleymdist hér í upphafi, en hvað menntun ert þú með?”
 • R | 5.3 2012, 10:09 | Saksóknari spyr út í samstarf ESB-ríkja um samstarf vegna fjármálastöðugleika.
 • V | 5.3 2012, 10:09 | Geir rekur það í smáatriðum og gerir grein fyrir starfsreynslu sinni, allt frá því hann lauk stúdentspróf frá MR 1971.
 • R | 5.3 2012, 10:10 | Geir: Samstarfið hafði verið til í nokkur ár. Hafði nýlega opnast fyrir EES-ríkjum. Vildi láta reyna á þetta.
 • R | 5.3 2012, 10:11 | Geir: Aðild Íslands að samstarfi tafðist í stjórnkerfinu í Slóveníu. Kennir þeim þó ekki um hvernig fór.
 • V | 5.3 2012, 10:11 | Geir segist hafa lesið um kerfislæga mikilvægar fjármálstofnanir í fræðibókum, en það sé erfitt um það að segja, miðað við aðstæður.
 • R | 5.3 2012, 10:12 | Saksóknari spyr hvort stjórnvöld hafi ekki verið reiðubúin að ákveða hvort þau myndu þvinga banka.
 • R | 5.3 2012, 10:14 | Geir: Þetta er eins og hugmyndir um aðgerðir. Margt rætt og ýmislegt skoðað í stofnunum. Nær ekki allt í forsætisráðuneyti.
 • R | 5.3 2012, 10:14 | Geir: Tel að fyrst samráðshópur var hreinsaður af sök í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sé skrýtið að ákæra sig.
 • R | 5.3 2012, 10:15 | Geir (frh) Hafi samráðshópurinn ekki brugðist er undarlegt að yfirmaður yfirmanns hópsins hafi brugðist.
 • V | 5.3 2012, 10:16 | Geir: Ýmsar greiningar komu fram á árinu 2008, sem gáfu misjafna stöðu. Það var hins vegar ekki hægt að sjá viðvaranir vegna hruns.
 • R | 5.3 2012, 10:17 | Geir: Skrif og skýrslur frá mörgum. Ekki bara starfshópum. Líka erlendir aðilar. Ekki að finna ótvíræðar vísbendingar um hrun.
 • R | 5.3 2012, 10:18 | Geir: Við munum kalla fram vitni síðar í þessu ferli um hversu raunhæft hefði verið að flytja höfuðstöðvar banka til útlanda.
 • R | 5.3 2012, 10:19 | Geir: Tel að slíkt hafi verið óraunhæft. Erlend FME hefðu rýnt í bækur banka, og viljað skrifa eignir niður fyrir lögleg mörk.
 • R | 5.3 2012, 10:20 | Geir: Eftir á sér maður að það hefði ekki verið hægðarleikur að flytja bankana úr landi. Gat enginn skipað þeim að flytja.
 • R | 5.3 2012, 10:20 | Geir: Það var lagt að bönkunum að flytja úr landi en ekki hægt að gera meira.
 • V | 5.3 2012, 10:20 | Geir: Það var ekki þannig, að við gætum skipað stjórnendum einkarekinna fyrirtækja að gera eitthvað, en við gátum “lagt að þeim” að gera.
 • V | 5.3 2012, 10:21 | Geir: Samráðshópurinn vissi alveg hvað hann átti að gera. En kannski hefði það verið betra ef við hefðum hitt hópinn reglulegar.
 • R | 5.3 2012, 10:21 | Geir: Hópurinn hafði skýrt hlutverk. Hefði getað farið fram á endurskoðun. E.t.v. verið betra að ráðherrar hefðu hitt hópinn.
 • V | 5.3 2012, 10:22 | Geir: En ég tel ekki að það hafi skipt sköpum að hafa ekki hitt samráðshópinn reglulegar.
 • R | 5.3 2012, 10:22 | Saksóknari: Hver hefði átt að sjá um að stefnumótun væri skýr?
 • V | 5.3 2012, 10:23 | Geir: Það hefði verið heimskulegt ef ríkið hefði verið skilyrt til þess að hjálpa bönkunum. “Það hefðu verið fölsk skilaboð”.
 • R | 5.3 2012, 10:23 | Geir: Hefði verið galið á þessum tíma að segja hversu mikið ríkið væri tilbúið að borga. Það hefði verið stóra spurningin.
 • V | 5.3 2012, 10:24 | Geir: Stóri punkturinn er þessi: Hvað er ríkið tilbúið að eyða miklum peningum í að hjálpa einkareknum fyrirtækjum?
 • R | 5.3 2012, 10:24 | Saksóknari: Hvað vissir þú um tilvist lögfræðihóps sem vann að löggjöf á grundvelli starfa samráðshóps.
 • R | 5.3 2012, 10:25 | Geir: Vissi um tilvist hópsins en ekki hverjir væru í honum.
 • V | 5.3 2012, 10:25 | Til upplýsingar: Hér er einkum rætt um starf samráðshóp stjórnvalda um fjármálastöðugleika fyrir hrun, og hvað hann vissi á hverjum tíma.
 • R | 5.3 2012, 10:26 | Geir: Þurfti enga spámenn til að sjá hversu veikur innstæðutryggingastjóður var veikur.
 • V | 5.3 2012, 10:26 | Geir: Lögbinding um að það, að bankarnir yrðu að minnka, hefði sett þá á hausinn á viðkvæmum tímum.
 • R | 5.3 2012, 10:26 | Geir: Það hefði verið banabiti bankanna ef farið hefði verið í að lögbinda að bankarnir skyldu minnka. Hefðu ekki þolað umræðu.
 • R | 5.3 2012, 10:29 | Geir: E.t.v. var viðskiptaráðherra ekki nógu vel kunnugt um samráðshóp. Í svari um hvers vegna ekkert var gert með (frh)
 • R | 5.3 2012, 10:29 | Geir (frh): minnisblað sem Björgvin lagði fram í ríkisstjórn. Hefði verið í takt við vinnu samráðshóps.
 • R | 5.3 2012, 10:30 | Geir: Kannski óheppilegt fyrirkomulag. Samráðshópur talið sumt á herðum stofnana en þær að það væri á borði hópsins.
 • R | 5.3 2012, 10:31 | Geir: Ef þurfti stefnumótun/ákvarðanatöku frá mér hefði átt að koma með það til mín.
 • V | 5.3 2012, 10:31 | Aðstoðarfólk Andra Árnasonar í málinu, eru Friðrik Árni Friðriksson hdl. og Hólmfríður B. Sigurðardóttir hdl. Bæði á Juris lögmannsstofu
 • R | 5.3 2012, 10:31 | Saksóknari: Hafðirðu ekki frumkvæðisskyldu. Geir: Taldi þess ekki þörf þarna að hafa frumkvæði.
 • R | 5.3 2012, 10:32 | Fundur 16. sept. 2008, daginn eftir fall Lehmans, var enginn búinn að gera sér grein fyrir áhrifum þess, segir Geir. (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:32 | Geir: Þennan dag, 16. september 2008, áttaði sig enginn á því hvaða áhrif fall Lehman myndi hafa á aðstæður nokkrum vikum síðar.
 • V | 5.3 2012, 10:33 | Geir: FME sendi frá sér tilkynningu, 18. september, um að fall Lehman myndi ekki hafa mikil áhrif á íslensku bankanna.
 • R | 5.3 2012, 10:33 | Geir: (frh) á fundi starfsfhóps þennan dag var tekin ákvörðun um að hittast aftur 2. okt. Mál voru talin í viðunandi farvegi.
 • R | 5.3 2012, 10:34 | Geir: Menn töldu 16. sept að það væri komið ákveðið hlé vegna helstu vandamála. 17. sept. sögðu allir bankarnir lausafé tryggt í Mbl.
 • R | 5.3 2012, 10:35 | Geir: Fundaði 18. sept. með bankastjórum allra 3 til að fullvissa mig um að bankarnir væru í góðri stöðu næstu mánuði. (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:35 | Geir: Átti fund með bankastjórum bankanna 18. september 2008, og fékk upplýsingar um að bankarnir stæðu nægilega vel til þess að lifa af.
 • R | 5.3 2012, 10:36 | G (frh): Vildi fullvissa mig að allt væri í lagi áður en ég færi á aðalþing SÞ. Ella færi ég ekki. Var sagt að allt væri í lagi.
 • V | 5.3 2012, 10:36 | Geir: Bankastjórarnir gerðu sér ekki grein fyrir að staðan væri eins slæm og hún var.
 • R | 5.3 2012, 10:36 | Geir (frh) Datt engum í hug að bankarnir lygju eða væru svo óupplýstir um stöðu sína að þetta væri ekki rétt hjá þeim.
 • R | 5.3 2012, 10:38 | Geir (frh): Ekki bara samráðshópurinn sem taldi að stund væri milli stríða. Það gerðu fleiri.
 • R | 5.3 2012, 10:38 | Saksóknari: Var einhver viðbragðsáætlun tilbúin þegar Lehmans féll? Geir: Held ekki þá, en klárað mjög hratt.
 • R | 5.3 2012, 10:39 | Saksóknari spyr hví samráðshópurinn var ekki kallaður til vegna falls Glitnis.
 • V | 5.3 2012, 10:39 | Saksóknari: Samráðshópurinn var ekki kallaður til, Glitnis helgina. Hvers vegna?
 • R | 5.3 2012, 10:40 | Geir: Samráðshópur á veikum þgrunni. Tók ekki skyldur frá öðrum. Aðalmenn hóps voru þar mættir og yfirmenn þeirra líka.
 • V | 5.3 2012, 10:40 | Geir: Allir nefndarmenn voru mættir, og yfirmenn þeirra líka. Það hefði verið út í hött að safna samráðshópnum saman “í herbergi”!
 • R | 5.3 2012, 10:41 | Saksóknari spyr um að viðskiptaráðherra hafi ekki verið til. Og samráðsmenn ekki verið kallaðir til sem slíkir. Var ekki ástæða til þess.
 • V | 5.3 2012, 10:41 | Geir: Þó samráðshópurinn hafi ekki formelga verið kallaður til, þá voru þeir sem áttu sæti í hópnum á staðnum. Það var það sem skipti mestu.
 • R | 5.3 2012, 10:41 | Geir: Menn kallaðir inn verkefna sinna vegna.
 • R | 5.3 2012, 10:42 | saksóknari: Hví var Björgvin G. Sigurðsson ekki kallaður til?
 • V | 5.3 2012, 10:42 | Sigríður: Hvers vegna var viðskiptaráðherra ekki kallaður til?
 • V | 5.3 2012, 10:42 | Geir: Það var ákvörðun sem var tekin á pólitískum forsendum af öðrum stjórnarflokknum, Samfylkingunni.
 • R | 5.3 2012, 10:43 | Geir: Það hefur líklega verið ákvörðun annars stjórnarflokksins. Taldi Össur Skarphéðinsson, forstjóra FME og aðstoðarmann (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:43 | Geir: Aðstoðarmaður viðskiptaráðherra, Jón Þór Sturluson, var viðstaddur á “krísutímum” þegar það var verið að ræða um stöðu mála.
 • R | 5.3 2012, 10:43 | Geir (frh) viðskiptaráðherra myndu upplýsa hann um það sem færi fram á fundinum.
 • R | 5.3 2012, 10:44 | Saksóknari spyr út í minnisblað Ingibjargar Sólrúnar frá í apríl 2008. Vitnað í krísunefnd. Manstu eftir þessu?
 • V | 5.3 2012, 10:45 | Sigríður saksóknari: Spyr út í minnisblað Ingibjargar Sólrúnar um stöðu mála, þar sem rætt er um “krísunefnd” forsætisráðuneytisins.
 • R | 5.3 2012, 10:46 | Geir: Hef ekki séð blaðið. Ingibjörg hefði lýst vonbrigðum með að ekki væri rætt um aðkomu ESB. (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:46 | Geir: Segist gera ráð fyrir að þarna sé rætt um samráðshópinn, en segist þó ekki geta svarað út í minnisblað Ingibjargar ítarlega.
 • R | 5.3 2012, 10:46 | Geir (frh) Krísuhópurinn sem Ingibjörg Sólrún nefndi er líklega samráðshópur um fjármálastöðugleika.
 • V | 5.3 2012, 10:47 | Andri Árnason er nú að hefja mál sitt.
 • R | 5.3 2012, 10:47 | Sigíður er búin með spurningar sínar um samráðshópinn. Verjandi Geirs tekur við eftir bollaleggingar um pásu.
 • V | 5.3 2012, 10:47 | Andri spyr: Var þér kunnugt um samkomulag milli FME og Seðlabankans er varðandi viðbúnaðarmál fyrir fjármálakerfið?
 • V | 5.3 2012, 10:48 | Geir: Já, ég þekkti til þess hvernig gengið var frá því þegar Fjármálaeftirlitið var fært úr seðlabankanum.
 • R | 5.3 2012, 10:49 | Andri verjandi Geirs spyr hverju vinna annarra stofnana hefði getað bætt við vinnu samráðshóps.
 • V | 5.3 2012, 10:49 | Geir: Ég gekk út frá því að stofnanirnar vissu hvað þær væru að gera, og að vinna samráðshópsins væri miðuð við það.
 • R | 5.3 2012, 10:49 | Geir: Taldi að menn vissu hvað þeir væru að gera, hver í sínu lagi.
 • V | 5.3 2012, 10:51 | Andri: Var því einhvern tímann komið inn á borð til þín að það væri algjörlega ófullnægjandi vinna í gangi miðað stöðu bankanna?
 • V | 5.3 2012, 10:54 | Andri: Fékkstu kynningu á skýrslum er vörðuðu hugsanlegt fjármálaáfall?
 • V | 5.3 2012, 10:54 | Geir: Mig rekur ekki minni til þess, en efnisatriðin eru þau sömu og oft áður, þ.e. hvað skyldi gera ef aðstæður myndu versna.
 • V | 5.3 2012, 10:56 | Geir: Voru efnisatriði fundargerða samráðshópsins í samræmi við skýrslu seðlabankans um fjármálastöðugleika?
 • V | 5.3 2012, 10:57 | Geir: Fjármálastöðugleikaskýrslan sagði til um, að þrátt fyrir allt, þá stæðu bankarnir traustum fótum. (Les upp úr skýrslunni).
 • V | 5.3 2012, 10:58 | Fjarmálastöðugleikaskýrsla seðlabankans sagði eitt, en fundargerðir samráðshópsins, sem Geir sá ekki, annað.
 • V | 5.3 2012, 10:59 | Geir: Kenningin um að það eigi að binda stærð bankakerfis við tilekna hámarksstærð, fékk ekki háa einkunn í skýrslum um fjármálamarkaði.
 • V | 5.3 2012, 11:01 | Geir: Ég tel að viðskiptaráðherra hafi sinnt sínum störfum eins og vel og hann gat, og staðið sig vel.
 • V | 5.3 2012, 11:02 | Markús spyr: Nú hefur þú lesið fundargerðir samráðshópsins eftir ár. Kom eitthvað á óvart í þeim?
 • V | 5.3 2012, 11:06 | Markús spyr: Ræddi Bolli Þór við þig um það, hvernig ætti að setja þrýsting á bankanna varðandi aðgerðir?
 • V | 5.3 2012, 11:07 | Geir: Við beindum því til bankanna, að haga sér með eins ábyrgum hætti og hægt var, meðal annars að minnka efnahagsreikninginn.
 • V | 5.3 2012, 11:08 | Hlé hefur nú verið gert á réttarhöldunum. Komum aftur að vörmu spori.
 • V | 5.3 2012, 11:21 | Saksóknari spyr nú, réttarhöldin hefjast að nýju. Spurt er um hina svokölluðu “míní-krísu” 2006.
 • V | 5.3 2012, 11:23 | Geir: Skýrsla um vandamál bankanna árið 2006, gerði mikið gagn. Hún tók saman mikilvægar upplýsingar.
 • V | 5.3 2012, 11:25 | Geir: Stjórnvöld litu svo á að bankakerfið stæði traustari fótum, eftir að hafa farið yfir það sem mætti betur fara.
 • V | 5.3 2012, 11:25 | Geir vitnar til skýrslu sem Friðrik Már Baldursson vann 2007, ásamt erlendum samstarfsmanni.
 • V | 5.3 2012, 11:27 | Geir: Þessi menn studdust við opinber gögn, ársreikninga og fleira. Þá lá ekki fyrir að það væri hugsanlega “maðkur í mysunni” hjá bönkunum
 • V | 5.3 2012, 11:28 | Geir: Eftir vandamálin 2006, var lagt að bönkunum að hefja innlánasöfnunum á erlendum vettvangi. #landdómur
 • V | 5.3 2012, 11:28 | Geir: “Viti menn! Þetta var verðlaunað og þessu hrósað í hástert, bæði hér á landi og erlendis.”
 • V | 5.3 2012, 11:29 | Geir: Innlánasöfnun á erlendum vettvangi var eitt af því sem átti að styrkja fjármögnun bankanna til lengri tíma.
 • V | 5.3 2012, 11:31 | Geir:”Það var ekki fyrr en eftir hrunið, sem allir sáu það fyrir!”
 • V | 5.3 2012, 11:34 | Geir: Það er enginn vafi á því að bankarnir vildu selja eignir á árinu 2008, þeir voru hins vegar ekki tilbúnir að gera það með afföllum.
 • V | 5.3 2012, 11:36 | Geir: “Uppblásnar eignir” í efnahag bankanna. Gat ríkisstjórnin dregið uppáskriftir alþjóðlegra endurskoðendaskrifstofa í efa?
 • V | 5.3 2012, 11:39 | Geir: Verulegur galli í regluverki ESB er eitt af því sem gerði bönkum hér á landi það kleift, að verða “tröllvaxnar”.
 • R | 5.3 2012, 11:40 | Partur af okkar vanda er að við tókum EES-reglur óbreyttar upp í okkar lagakerfi. Þær gerðu ekki ráð fyrir svona risastórum bankastofnunum.
 • V | 5.3 2012, 11:40 | Geir: Eftir árásirnar á tvíburaturnanna 2001 brást Seðlabanki Bandaríkjanna við með gríðarlegum peningainnspýtingum. Þarna er rótin!
 • R | 5.3 2012, 11:40 | Við erum komin aftur í beina lýsingu úr landsdómi eftir tæknilega örðugleika. Komum inn rétt eftir að Geir vitnar í Maó.
 • V | 5.3 2012, 11:41 | Geir: Fjármálamarkaðir heimsins “flutu” í ókeypis fjármagni árum saman, sem höfðu áhrif á nær öll löndum heimsins.
 • R | 5.3 2012, 11:41 | Umræðan síðasta hálftímann eftir að aðalmeðferð hófst aftur snýr mikið að litlu kreppunni 2006 og lærdómi af henni.
 • R | 5.3 2012, 11:41 | Geir hefur lýst efnahagsástandinu árin fyrir hrun. Hruninu hér og erlendis og hvernig mál þróuðust.
 • R | 5.3 2012, 11:43 | Saksóknari: Beittu stjórnvöld sér með beinum hætti fyrir að bankarnir drægju úr efnahagsreikningi sínum?
 • V | 5.3 2012, 11:44 | Geir: Bankarnir reyndu hvað þeir gátu til þess að selja eignir, en það gekk ekki. Þeir komu sér í vandræði með of örum vexti.
 • R | 5.3 2012, 11:44 | Geir: Spyr hvað felist í “með virkum hætti”? Ýmislegt hafi verið gert, m.a. af Seðlabanka. Bankarnir ekki viljað tapa.
 • R | 5.3 2012, 11:45 | Geir: Lagt mat á hve bankakerfið var stórt og hver hámarksskellurinn gæti orðið. Hvers virði eignir bankanna væru ef illa færi.
 • R | 5.3 2012, 11:46 | Geir: Fer yfir möguleika ríkis til að mæta áföllum. Engin ein tala sem hægt væri að nefna í því sambandi.
 • R | 5.3 2012, 11:46 | Geir: Talið var að staða Seðlabanka og gjaldeyrisvaraforða var að hægt væri að “bjarga” einum banka í trausti að aðrir lifðu.
 • V | 5.3 2012, 11:46 | Geir: Ekki búið að teikna upp nákvæmlega, hvað það kostaði ef einn banki félli. En staða gjaldeyrisvaraforðans var ljós.
 • R | 5.3 2012, 11:47 | Geir: Reyndi á þetta í Glitnismálinu. Héldu að verið væri að leysa þörf Glitnis og fría hina bankana. Það gekk ekki upp. (frh)
 • V | 5.3 2012, 11:47 | Geir: Það var ljóst, að ef allir bankarnir féllu þá kæmi ekki annað til greina að bregðast við með neyðaraðgerðum.
 • R | 5.3 2012, 11:47 | Geir (frh) Líka reynt að hjálpa Kaupþingi með láni gegn veði í FIH bankanum danska. Það fé fór annað en það átti að fara.
 • R | 5.3 2012, 11:48 | Geir (frh) Framan af var talið að bankarnir væru það sjálfstæðir að þeir féllu ekki allir þó einn færi. Reyndust vera ein heild.
 • R | 5.3 2012, 11:48 | Geir (frh). Bankarnir lánuðu eigendum hvers annars. Óeðlileg bankastarfsemi. Þetta vissu menn ekki á sínum tíma.
 • V | 5.3 2012, 11:49 | Geir: Við töldum lengi vel, að það myndi hugsanlega duga að bjarga einum banka. En þetta voru allt nálganir að hlutum sem óvissa var um.
 • R | 5.3 2012, 11:49 | Saksóknari: Óskaðirðu einhvern tíma eftir tillögum Seðlabanka vegna aðgerða vegna stærðar bankanna?
 • R | 5.3 2012, 11:50 | Geir: Óskaði ekki sérstaklega eftir tillögum. Út á hvað hefðu þær átt að ganga?
 • R | 5.3 2012, 11:51 | Saksóknari: Hvað fólst í því að útrásarfyrirtæki ættu að sjá hag sinn í að hafa starfsstöðvar á Íslandi?
 • R | 5.3 2012, 11:51 | Saksóknari (frh) Þarna spyr saksóknari út í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá í maí 2007.
 • R | 5.3 2012, 11:52 | Geir: Þarna er talað almennt um ýmsa þjónustustarfsemi eins og oft sé gert í stefnuskrám. (frh)
 • V | 5.3 2012, 11:53 | Sigríður spyr út stjórnarsáttmála Sjáflstæðisflokks og Samfylkingar, og atriði er snýr að því að höfuðstöðvar útrásarfyrirtækja yrðu hér.
 • R | 5.3 2012, 11:53 | Geir (frh) Við vildum hafa traust fyrirtæki hérna til að fá af þeim skatttekjur og hafa þau störf sem þau bjóða upp á.
 • R | 5.3 2012, 11:53 | Saksóknari: Er hægt að skilja þetta þannig að ríkisstjórn myndi styðja við vöxt bankanna?
 • R | 5.3 2012, 11:54 | Geir: Vildum almennt styðja við og hlúa að atvinnustarfsemi.
 • V | 5.3 2012, 11:54 | Sigríður: Var það stefna ríkisstjórnarinnar að styðja við áframhaldandi vöxt fjármálafyrirtækja?
 • R | 5.3 2012, 11:54 | Saksóknari spyr aftur hvort ríkisstjórnin hafi viljað styðja við áframhaldandi vöxt bankanna. Geir: Þurftu ekki stuðning .
 • R | 5.3 2012, 11:55 | Geir: Var ekki horfið frá stefnuyfirlýsingu. Heldur ekkert gert sérstaklega til að hjálpa bönkunum að vaxa.
 • V | 5.3 2012, 11:55 | Geir: Það var ekkert sérstaklega stefnt að frekari vexti bankanna, fyrst og fremst að efnahagur gæti haldið áfram að blómstra.
 • R | 5.3 2012, 11:56 | Saksóknari: Telurðu að það hafi haft eitthvað með stefnu stjórnvalda að gera að bankarnir urðu svona stórir?
 • R | 5.3 2012, 11:56 | Geir: Bankarnir voru orðnir svona stórir þegar stjórnin tók við. Bankarnir stækka vegna þess að þeir sjá möguleika.
 • V | 5.3 2012, 11:56 | Geir: Bankarnir stækka á grundvelli alþjóðlegra aðstæðna, sem “ég lýsti áðan”. Ofgnótt lánsfjár um allt blindaði mönnum sýn.
 • R | 5.3 2012, 11:57 | Geir: Innlánasöfnunin erlendis fór úr öllum böndum. Landsbanki ekki með tryggja varasjóði. Féð flutt frá Bretlandi til Íslands
 • R | 5.3 2012, 11:58 | Saksóknari spyr út í fund í feb 2008. Hvert var tilefni fundarins?
 • R | 5.3 2012, 11:59 | Geir: Fundaði oft með bönkunum. Vildi fara yfir stöðuna. Ekki mikið gagn að hitta marga bankastjóra saman. Sögðu þá lítið.
 • R | 5.3 2012, 12:00 | Geir (frh). Vildum vita hvort bankarnir væru með allt á hreinu. Hvort þeir gætu bjargað sér. Hvort þeir þyrftu hjálp.
 • V | 5.3 2012, 12:00 | Geir: Samskipti okkar við bankanna, einkenndust að því að fá upplýsingar, og þrýsta á um ábyrgar aðgerðir í ljósi aðstæðna.
 • R | 5.3 2012, 12:01 | Saksóknari les úr minnisblaði Ingibjargar Sólrunar að bankarnir væru of stórir fyrir íslenskt samfélag. Var beðið um stuðning?
 • V | 5.3 2012, 12:01 | Sigríður: Minnisblað frá Ingibjörgu Sólrúnu: Bankarnir eru of stórir, heimurinn þarf að skynja að Ísland stendur á bak við fjármálakerfið.
 • R | 5.3 2012, 12:01 | Geir: Það var ekki beðið um stuðning. Ingibjörg Sólrún beitti sér fyrir sendiherrastefnu á Íslandi eftir þetta (frh)
 • R | 5.3 2012, 12:02 | Geir (frh) Sendiherrar Íslands voru kallaðir heim svo þeir gætu sett sig inn í málefni bankanna.
 • V | 5.3 2012, 12:02 | Sigríður: Reyndu þið að koma þessum skilaboðum á framfæri, þ.e .að bankarnir væru traustir og stæðu vel?
 • R | 5.3 2012, 12:03 | Saksóknari spyr hvað sú stefna að hafa stór fyrirtæki með höfðustöðvar hér á landi hafi falið í sér. Og að bæta ætti samkeppnishæfni þeirra.
 • R | 5.3 2012, 12:04 | Geir: Við vildum auka gjaldeyrisforðann, en ekki þannig að bankarnir gætu tekið hann og hent honum í sjóinn. (frh)
 • V | 5.3 2012, 12:04 | Geir: Við mátum stöðu mála á hverjum tíma, út frá því sem talið var ábyrgast. Við vorum ekkert sérstaklega að berjast fyrir bankanna.
 • R | 5.3 2012, 12:04 | Geir (frh) Við vildum auka trúverðugleika með gjaldeyrisvarasjóði. Bankar kunna að hafa viljað uppgjör í erlendri mynt.
 • R | 5.3 2012, 12:06 | Rætt er um samkomulag ríkisstjórnar og Seðlabanka við seðlabanka Norðurlanda. Dagsett 16. apríl 2007 en á að vera 16. maí 2008.
 • V | 5.3 2012, 12:07 | Sigríður: Spyr út samkomulag við seðlabanka Norðurlandanna frá því í maí 2008.
 • R | 5.3 2012, 12:07 | Saksóknari um samkomulag: Var gripið til aðgerða í framhaldi af þessum gjaldeyrisskiptasamningi til að draga úr stærð íslensku bankanna.
 • R | 5.3 2012, 12:08 | Geir: Vill segja um þetta. Fékk símtal frá Davíð Odddssyni seðlabankastjóra um málið. Sænski seðlabankastjóri vilij samtal (frh)
 • R | 5.3 2012, 12:09 | Geir (frh) Svíar vildu ekki bara láta peninga af hendi, vildu að Íslendingar fylgdu aðhaldssamri ríkisfjármálastefnu.
 • V | 5.3 2012, 12:09 | Geir um forsögu samkomulagsins: Bankastjóri seðlabankans sænska vildi að íslensk stjórnvöld gerðu breytingar.
 • R | 5.3 2012, 12:09 | Geir (frh) Skilyrði af hálfu Svía að kynnt yrði opinberlega hvers lags væri. M.a. um endurskoðun á Íbúðalánasjóði.
 • R | 5.3 2012, 12:11 | Geir (frh) Sáttir við allt það sem Svíinn vildi, enda eitthvað sem stjórnmál væru sömu skoðunar um. Ræddi við alla formenn (frh)
 • V | 5.3 2012, 12:11 | Geir: Þetta voru sjálfsagðar breytingar og þær voru algjörlega á okkar valdi, og í takt við okkar áherslur í stjórnarsáttmálanum.
 • R | 5.3 2012, 12:11 | Geir (frh) stjornarandstöðunnar um þetta. Allir sáttir við samkomulag um gjaldeyrisskipti. Seinni tíma gagnrýni undarleg.
 • V | 5.3 2012, 12:12 | Geir: “Það er oft talað um þetta sem hneyksli, ekki síst í skýrslu rannsóknar Alþingis. Það er óskiljanlegt.”
 • R | 5.3 2012, 12:12 | Saksóknari spyr aftur: Hvaða aðgerða var gripið til í framhaldi af þessu? Geir: Almennur þrýstingur, eins og áður hafði verið.
 • R | 5.3 2012, 12:13 | Fyrir þau ykkar sem eru að velta fyrir sér tilvitnun Geirs í Maó http://t.co/wSEPJ8xF
 • R | 5.3 2012, 12:14 | Saksóknari spyr ítrekað út í hvað hafi verið gert til að sporna gegn stærð bankanna. Geir lýsir samráði og þrýstingi á bankana.
 • R | 5.3 2012, 12:16 | Geir: Engum datt í hug um miðjan sept 2008 að allt yrði hrunið innan fárra vikna. (Aðspurður um aðgerðir fyrir hrun)
 • V | 5.3 2012, 12:16 | Geir: Við vorum í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn allt árið 2008. Það fór fram stöðugleikagreining á stöðu mála hér að ósk seðlabanka
 • R | 5.3 2012, 12:17 | Saksóknari, verjandi og velflestir dómarar fletta í gríð og erg í stórum möppum sínum í leit að skjali sem saksóknari vísar í.
 • V | 5.3 2012, 12:17 | Geir: Það sem blasir við, er að engum datt í hug að bankakerfið myndi hrynja í september 2008.
 • R | 5.3 2012, 12:18 | Saksóknari spyr hvort e-r stefna hafi verið að bankarnir færu úr landi í febrúar 2008 meðan hún les ræðu Geirs frá þeim tíma.
 • R | 5.3 2012, 12:19 | Geir: Ekki var komið í ljós hversu illa bankarnir stæðu, hvorki við stjórnarmyndun né þá. Ekkert sérstakt í ræðu á (frh)
 • R | 5.3 2012, 12:19 | Geir (frh) viðskiptaþingi sem sé gagnrýnivert. Töldum bankana sterka og vildum njóta skatttekna af þeim.
 • V | 5.3 2012, 12:19 | Geir: Jafnvel þó menn hafi viljað að bankarnir færu úr landi,þá var það einfaldlega ekki raunhæfur möguleiki.
 • V | 5.3 2012, 12:22 | Sigríður spyr út í yfirlýsingar á erlendum vettvangi, varðandi það hvernig eigi að nálgast vandamál bankanna.
 • R | 5.3 2012, 12:22 | Nokkuð hefur fækkað í salnum í Þjóðmenningarhúsi þar sem réttað er í máli Geirs. Fullt í byrjun, en hátt í helmingur farinn.
 • R | 5.3 2012, 12:23 | Saksóknari fer nú í gegnum ræður sem Geir hélt fyrir hrun og spyr út í stefnu og áhrif á bankakerfið.
 • V | 5.3 2012, 12:23 | Geir: Ég reyndi að koma því til skila, með yfirveguðum hætti, sem ég taldi skynsamlegast á hverjum tíma. #landsómur
 • R | 5.3 2012, 12:26 | “Það eru engin loftgöt í þessu nema bankarnir séu að villa um fyrir okkur með glæpsamlegum hætti,” hefur Geir eftir forstjóraFME
 • V | 5.3 2012, 12:26 | Geir: Það eru engin loftgöt í þessum ársreikningum, nema að bankarnir séu “með glæpsamlegum hætti” að villa um, sagði forstjóri FME við Geir
 • R | 5.3 2012, 12:26 | Geir er að lýsa undirbúningi sínum fyrir ferð til Bandaríkjanna og ræðuhöldum þar. Hafi rætt við FME áður til upplýsingaöflunar.
 • R | 5.3 2012, 12:28 | Hlé hefur nú verið gert á dómshaldi til klukkan eitt.
 • V | 5.3 2012, 12:28 | Nú er hádegishlé á réttarhaldinu, það heldur áfram klukkan 13:00. Við verðum hér þá, með beina lýsingu.
 • V | 5.3 2012, 12:56 | Fólk er nú byrjað að týnast í salinn, réttarhaldið hefst að nýju eftir nokkrar mínútur.
 • V | 5.3 2012, 13:00 | Fjölskylda Geirs fylgir honum náið eftir, situr á fremsta bekk og stendur augljóslega þétt við bak hans.
 • R | 5.3 2012, 13:01 | Dómshald er hafið á ný í Landsdómi vegna máls Geirs H. Haarde eftir matarhlé. Saksóknari spyr út í fund með Davíð Oddssyni.
 • V | 5.3 2012, 13:01 | Réttarhald er nú hafið að nýju, Geir svarar spurningum um fund í febrúar 2008 þar sem rætt var um fjármálakerfið og hættumerkin.
 • R | 5.3 2012, 13:02 | Fundurinn var haldinn eftir að Davíð fór með öðrum úr Seðlabankanum til London. Rætt var við erlenda viðskiptabanka og lánshæfisfyrirtæki.
 • R | 5.3 2012, 13:03 | Geir: Davíð óskaði eftir fundi eftir þessa ferð. Þá hittust 7. feb. þeir tveir Árni Mathiesen og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
 • V | 5.3 2012, 13:04 | Geir: Á fundinum voru Bolla Þór Bollason, Tryggvi Pálsson, Eiríkur Guðnason, Ingimundur Friðriksson og Davíð Oddsson.
 • R | 5.3 2012, 13:04 | Geir (frh) Allir seðlabankastjórarnir mættu. Davíð las upp drög að frásögn af ferðinni. Geir átti von á að fá afrit síðar.
 • R | 5.3 2012, 13:04 | Geir (frh) Fékk aldrei afritið. En Davíð lýsti áhyggjum erlendra bankamanna af stöðunni hér. Misjafnt mat á bönkum. (frh)
 • V | 5.3 2012, 13:05 | Geir: Á fundinum kynnti Davíð minnisblað sem hann skrifaði upp eftir ferð til London þar sem hann ræddi við erlenda bankamenn.
 • R | 5.3 2012, 13:05 | Geir (frh) Landsbanki hefði fengið góða dóma en aðrir síðri. Rædd var staða til að styrkja stöðu Seðlabankans á þessum fundi.
 • V | 5.3 2012, 13:05 | Geir: Í minnislablaðinu komu fram áhyggjur af stöðu bankanna, þar helst Glitnis og Kaupþings.
 • V | 5.3 2012, 13:06 | Geir: Sagði að þetta hefðu verið svipuð mál og heyrðust víðar; áhyggjur af stöðu íslensku bankanna.
 • R | 5.3 2012, 13:06 | Geir (frh) Við fengum handskrifaða bréfið aldrei uppritað í forsætisráðuneyti. ég hafði upp á því löngu seinna.
 • V | 5.3 2012, 13:07 | Geir: Ég fékk aldrei þetta minnisblað, sem var upplesið á fundinum sem fram fór í febrúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:07 | Geir (frh) Fundurinn var ekki eina sem við ræddum þessi mál. Misskilningur og útúrsnúningur að þessi fundur hafi haft sérstöðu.
 • V | 5.3 2012, 13:07 | Geir: Misskilningur að þessi fundur hafi haft einhver úrslitaáhrif varðandi samskipti seðlabankans og forsætisráðuneytisins. “Ég hafna því”.
 • R | 5.3 2012, 13:07 | Geir (frh) Hafi Seðlabankinn talið ástæðu til aðgerða eftir Lundúnaferð hefði hann átt að gera tillögu um það til mín.
 • V | 5.3 2012, 13:08 | Geir: Við áttum í nánu samstarfi við seðlabankann allt árið 2008, það var nánara eftir þennan tiltekna fund 7. febrúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:08 | Saksóknari um í orð Davíðs Oddssonar um meinta hótun Kaupþings um að fara úr landi. Var þetta leið til að minnka bankakerfi?
 • R | 5.3 2012, 13:09 | Geir: Þetta var það fyrsta sem þetta var nefnt í mín eyru. Hefði legið fyrir frá Kaupþingi að það væri tímafrekt ferli að fara úr landi.
 • V | 5.3 2012, 13:10 | Geir: Að beita sér fyrir því að minnka bankakerfið, var eitt. Að ná því fram var annað. Það var illmögulegt að minnka bankanna.
 • R | 5.3 2012, 13:10 | Geir (frh) Ekki hlaupið að því að skikka banka til að selja eignir með tapi. Hvað átti að selja? Ýmsar hugmyndir óraunhæfar.
 • R | 5.3 2012, 13:11 | “Fyrirgefið, ég ætlaði ekki að trufla ykkur” segir Geir eftir að hafa svarað spurningu í nokkuð löngu máli.
 • V | 5.3 2012, 13:11 | Geir: Við vorum með alvarleg tíðindi í höndunum meira og minna allt árið 2008, þ.e. að áhyggjurnar voru miklar.
 • R | 5.3 2012, 13:12 | Geir: Mikil vinna og skoðun í gangi vegna efnahagsástandsins 2008. Ekki tillögur um aðgerðir umfram það sem menn voru þegar byrjaðir á.
 • V | 5.3 2012, 13:12 | Sigríður saksóknari spyr út í fund sem Geir átti með Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, í apríl 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:13 | Saksóknari spyr út í fund Geirs með Gordon Brown utanríkisráðherra Bretlands. Brown hafi sagt bankana nokkuð stóra. Hvað þýddi það?
 • R | 5.3 2012, 13:13 | Geir segir Bretana tala nokkuð í “understatements”. Segir ekki hægt að svara hvort bankarnir hafi verið orðnir of stórir. (frh)
 • R | 5.3 2012, 13:14 | “Ísland er einn stór hlutfallsvandi” segir Geir. Hver grein verður hlutfallslega stór hérna. Sama megi segja um ál og fisk.
 • V | 5.3 2012, 13:14 | Geir: “Hlutfallsvandann” er hægt að heimfæra á ýmislegt á Íslandi. En sá vandi er ekki það sem mestu skiptir.
 • R | 5.3 2012, 13:15 | Geir (frh) Stærð bankanna hefði ekki þurft að vera vandamál ef bankarnir hefðu verið varkárir og ábyrgir og ekki fjármálakreppa
 • V | 5.3 2012, 13:15 | Geir: Ef bankarnir hefur verið ábyrgir í sínum rekstri, þá hefði hlutfallsvandinn enginn verið. Stærðin er ekki aðalatriðið, heldur gæðin,
 • R | 5.3 2012, 13:16 | Geir: Fór ekki til London til að biðja um hjálp. Var í öðrum erindum og bað um fund. Ekki til að ræða stórfelldan efnahagspakka.
 • V | 5.3 2012, 13:17 | Geir: Ég ákvað sjálfur að funda með Gordon Brown, og David Cameron, sem þá var í stjórnarandstöðu. Þetta var ekki til að ræða efnahagskrísu
 • R | 5.3 2012, 13:17 | Talið berst að minnisblaði Ingibjargar Sólrúnar um fund með seðlabankastjórunum 15. maí. Spyr um tilefni fundarins.
 • V | 5.3 2012, 13:18 | Geir: Fyrst og fremst var þetta til að styrkja alþjóðasamvinnu og samstarf. En ég við ræddum líka um stöðu efnahagsmála.
 • R | 5.3 2012, 13:18 | Geir: Tilefnið var norrænu gjaldeyrisskiptasamningarnir. Farið yfir með ISG hvernig málið væri vaxið.
 • V | 5.3 2012, 13:19 | Sigríður spyr út í ummæli Geirs um að Ísland gæti orðið alþjóðleg fjármálamiðstöð.
 • R | 5.3 2012, 13:20 | Saksóknari spyr út í ummæli Geirs á Alþingi um Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð. Geir: var að svara fyrirspurn á þingi
 • R | 5.3 2012, 13:21 | Geir (frh) Ég taldi sumt af þessum hugmyndum óraunhæft. Annað gæti gengið (lækkun tekjuskatts, einfaldara regluverk).
 • V | 5.3 2012, 13:21 | Geir: Ég hafði aldrei sannfæringu fyrir því að Ísland gæti orðið alþjóðleg fjármálamiðstöð, eins og Lúxemborg, Sviss, eða önnur slík lönd.
 • R | 5.3 2012, 13:21 | Geir (frh) Ég hafði efasemdir um að Ísland gæti orðið fjármálamiðstöð eins og t.d. Lúxemborg.
 • V | 5.3 2012, 13:22 | Sigríður: Var það þá þitt mat að Ísland væri ekki góður kostur sem miðstöð fyrir alþjóðlega fjármálastarfsemi?
 • V | 5.3 2012, 13:23 | Geir: Það fer eftir því hvað er átt við með því, ég tel ekki að hér hafi geta verið viðmikil fjármálastarfsemi á alþjóðlegan mælikvarða
 • R | 5.3 2012, 13:23 | Saksóknari spyr út í fund 11. júlí 2008 með Sigurði Einarssyni. Var eitthvað sent út um sölu eigna eða aðgerðir?
 • R | 5.3 2012, 13:24 | Geir: Veit ekki til þess að ríkisstjórn hefði gert slíkt. Hefði ekki verið viðeigandi. Hefði verið í verkahring Seðlabankans.
 • V | 5.3 2012, 13:24 | Sigríður spyr út í bréf Mervyn King til Davíðs Oddssonar, í apríl 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:24 | Í fundargerðinni er talað um að ekki sé hagstætt að selja eignir á brunaútsölu. Endurómar sumt af því sem Geir hefur sagt í dag.
 • R | 5.3 2012, 13:25 | Saksóknari: Mervyn King lagði áherslu á að dregið yrði úr stærð ísl. bankanna. Var þér kynnt þetta bréf hans til Seðlabankans?
 • V | 5.3 2012, 13:25 | Sigríður: Í því bréfi kemur fram að mikilvægt sé að minnka íslenska bankakerfið. Var þér kynnt þetta bréf? Geir: Já.
 • R | 5.3 2012, 13:26 | Geir: Já, mér var kynnt þetta bréf. Var í Bretlandi á þessum tíma. Skrifað þegar menn gerðu sér vonir um gjaldeyrisskiptasamning
 • V | 5.3 2012, 13:27 | Geir: Ég fékk kynningu á þessu bréfi, og það voru vonbrigði að við gætum ekki fengið fyrirgreiðslu með gjaldeyrisskiptasamningum.
 • R | 5.3 2012, 13:27 | Geir (frh) Vonbrigði að það gengi ekki eftir. Hefði það gengið eftir hefði e.t.v. verið lag fyrir ríkiða ð fara á markað.
 • V | 5.3 2012, 13:28 | Geir: Gordon Brown bauðst til þess að fyrra bragði að tala við Mervyn King seðlabankastjóra Bretlands og reyna að liðka um fyrir lánum.
 • V | 5.3 2012, 13:29 | Geir: Það lá fyrir að það væri gott að selja eignir, og minnka bankakerfið. En hvernig átti að gera það án þess að grafa undan kerfinu?
 • R | 5.3 2012, 13:29 | Mikið er rætt um hvort og hvernig hefði mátt draga úr stærð banka. Óljóst hvað hefði átt að selja og á hvaða verði, segir Geir.
 • V | 5.3 2012, 13:30 | Sigríður: Það er boðin fram aðstoð frá seðlabankastjóra Bretlands, um að draga úr stærð bankakerfisins. Var þessi aðstoð þegin?
 • V | 5.3 2012, 13:30 | Geir: Ég get ekki svarað fyrir þetta, þar sem ég átti ekki í þessum samskiptum beint. En það var illmögulegt að selja eignir.
 • V | 5.3 2012, 13:32 | Geir: Minnist þess ekki að hafa séð minnisblöð um hugsanlegar sameiningar og hagræðingaraðgerðir hjá bönkunum, m.a. hjá Landsbankanum.
 • V | 5.3 2012, 13:33 | Geir: Tryggvi Þór Herbertsson fór á vegum Geirs að ræða við menn í bönkunum um möguleika á því að sameina og hagræða í bankakerfinu.
 • R | 5.3 2012, 13:33 | Saksóknari spyr Geir út í umræðu og möguleika á að sameina banka. Geir segir þetta hafa verið rætt. Áhuginn takmarkaður.
 • R | 5.3 2012, 13:34 | Geir (frh) Vandinn var ekki orðinn nógu “akút”. Heyrði á Björgólfi Thor að það mætti ræða þetta seinna. (frh)
 • V | 5.3 2012, 13:34 | Geir: Björgólfur Thor Björgólfsson leit ekki á það sem aðkallandi mál, í ágúst 2008, að sameina banka og minnka kerfið.
 • R | 5.3 2012, 13:35 | Geir (frh) Við höfðum ekki aðkomu að hugsanlegri sameiningu banka umfram það að eiga tal við forsvarsmenn þeirra.
 • V | 5.3 2012, 13:35 | Sigríður spyr út í tölvupóstur frá Baldri Guðlaugssyni til Geirs og Árna Mathiessen, þá fjármálaráðherra.
 • V | 5.3 2012, 13:36 | Pósturinn var sendur í febrúar 2008.
 • V | 5.3 2012, 13:36 | Í póstinum kemur fram að nauðsynlegt sé að minnka bankakerfið, samaeina banka og grípa til viðamikilla aðgerða.
 • R | 5.3 2012, 13:37 | Ákæruliður 1.3 var ræddur í morgun. Nú er það ákæruliður 1.4. ákæruliðum 1.1 og 1.2 var vísað frá. http://t.co/BDKnzwfi
 • V | 5.3 2012, 13:37 | Geir: Þetta var eðlilegur hlutur, BG var að ítreka áður fram komna hluti er vörðuðu áhyggjur vegna stöðu bankanna.
 • R | 5.3 2012, 13:38 | Saksóknari spyr út í skjal frá í maí 2008 sem ritað var vegna óróa á fjármálamörkuðum. Geir: Skjalið í möppunni er ófullklárað
 • R | 5.3 2012, 13:38 | Geir (frh) Er ekki viss um hvort skjalið hafi farið út. Óvissa í dómsal um hvenær skjalið var skrifað og hvort það fór út.
 • R | 5.3 2012, 13:40 | Talið berst að Icesave-reikningum í Hollandi. Saksóknari vísar í bréfaskipti um ábyrgð Íslands á innstæðum.
 • V | 5.3 2012, 13:40 | Sigríður spyr út í Icesave innlánasöfnun í Hollandi. Í maí 2008 lýsti hollenski seðlabankinn yfir miklum áhyggjum vegna þessa.
 • R | 5.3 2012, 13:41 | Saksóknari (frh) Hvaða vitneskju hafðir þú um stofnun Icesave-reikninganna í Hollandi? Geir: Enga sérstaka fyrr en eftir á.
 • V | 5.3 2012, 13:41 | Sigriður: Hvaða vitneskju hafðir þú um Icesave innlánasöfnun í Hollandi á vormánuðum 2008?
 • R | 5.3 2012, 13:42 | Geir (frh) Þetta var tilkynnt til FME. Litið jákvæðum augum þar. Rak ekki á mínar fjörur að taka afstöðu til þess.
 • V | 5.3 2012, 13:42 | Geir: Ég vissi ekkert meira um það en aðrir, þetta var tilkynningatriði til Fjármálaeftirlitsins.
 • R | 5.3 2012, 13:42 | Geir (frh) Sáum það eftir á að kerfið var meingallað, að menn gætu vaðið jafnvel í örvinglan að stofna reikninga.
 • V | 5.3 2012, 13:42 | Geir: Kerfið gerði þetta mögulegt, en eftir á er þetta stórhættulegt og mikil fífldirfska.
 • R | 5.3 2012, 13:43 | Geir spurði rétt áðan hvort við værum komin í næsta ákærulið. Saksóknari segir nei, Icesave snýr að stærð bankanna.
 • V | 5.3 2012, 13:43 | Geir: Ég heyrði af því að hollenski seðlabankinn hefði haft efasemdir um Icesve-innlánasöfnunina í Hollandi.
 • R | 5.3 2012, 13:44 | Saksóknari: Kom til umræðu að beita sér gegn þessum Icesave reikningum í Hollandi?
 • V | 5.3 2012, 13:44 | Sigríður: Gátu þið beitt ykkur gegn þessari innlánasöfnun?
 • R | 5.3 2012, 13:44 | Geir: Það var ekki rætt í mín eyru. En eftir á hefði það verið eina vitið.
 • V | 5.3 2012, 13:44 | Geir: Það hefði verið Fjármálaeftirlitsins að gera það. Eftir á að hyggja, þá hefði það verið eina vitið.
 • R | 5.3 2012, 13:45 | Geir (frh) Minnist þess ekki að rætt hafi verið um Icesave-reikninga í Hollandi. En oft rætt um Icesave-reikninga í Bretlandi.
 • R | 5.3 2012, 13:46 | Saksóknari hefur nú lokið spurningum sínum vegna ákæruliðs 1.4 um að hafa vanrækt að beita sér fyrir því að bankarnir minnkuðu.
 • V | 5.3 2012, 13:47 | Markús spyr: Fékkstu upplýsingar um þessa afstöðu hollenskra yfirvalda vegna Icesave innlánasöfnunarinnar frá samráðshópnum?
 • V | 5.3 2012, 13:47 | Geir: Ekki beint þannig að ég muni eftir sérstaklega.
 • R | 5.3 2012, 13:47 | Andri, verjandi Geirs tekur við: Kom einhvern tíma fram að bankar hefðu kost á að selja eignir á stuttum tíma?
 • R | 5.3 2012, 13:48 | Geir: Nei, það kom aldrei neitt fram um að hægt væri að selja eignir á stuttum tíma. Tæki tíma. Hætta á brunaútsölu.
 • R | 5.3 2012, 13:48 | Andri: Var einhvern tíma rætt um lausn sem hægt væri að grípa til, um að minnka bankakerfið skjótt?
 • V | 5.3 2012, 13:49 | Andri Árnason spyr: Var mögulegt að selja tilteknar eignir á árinu 2008 og þá hvaða eignir?
 • R | 5.3 2012, 13:49 | Geir: Nei, aldrei rætt um raunhæfar aðgerðir til að selja eignir á skömmum tíma. Eignir Glitnis voru til sölu en var tímafrekt.
 • R | 5.3 2012, 13:50 | Geir (frh) Líka nefnt lítið fyrirtæki á vegum Kaupþings í London sem væri hægt að selja.
 • V | 5.3 2012, 13:50 | Geir: Ég vissi af því að eignir Glitnis í Noregi, voru til sölu og kaupendur áhugasamir, en það var að erfitt að selja á nógu góðu verði.
 • R | 5.3 2012, 13:50 | Andri: Kom fram listi um hugsanlegar eignir sem hægt væri að selja? Geir: Nei.
 • R | 5.3 2012, 13:51 | Nokkrir dómarar snúa sér við í sætum sínum og leita að næstu möppu, þegar verjandi Geirs vísar í ný skjöl.
 • R | 5.3 2012, 13:52 | Andri spyr út í frásögn Sigurjóns Árnasonar um möguleika á sölu eigna. Geir getur ekki fullyrt um hvort þeir hafi rætt slíkt.
 • R | 5.3 2012, 13:52 | Geir (frh) Geir segist hafa rætt við Sigurjón um ýmis mál en man ekki nákvæmlega eftir þessu.
 • V | 5.3 2012, 13:52 | Andri Árnason spyr út í hvort Geir hafi átt samtöl við Sigurjón Árnason um sölu á eignum.
 • R | 5.3 2012, 13:53 | Andri vísar í umræður Geirs og Sigurjóns um sölu eigna. Sigurjón hafi sagt að það væri ekki hægt.
 • V | 5.3 2012, 13:53 | Geir: Það var rætt um ýmislegt, en það var nánast ómögulegt að selja eignir.
 • R | 5.3 2012, 13:53 | Geir: Hvað sem um bankana má segja tel ég að þeir hafi verið í góðri trú að reyna að selja eignir.
 • V | 5.3 2012, 13:54 | Geir: Hvað sem má segja um bankamennina, þá held ég að þeir hafi verið að reyna að selja eignir og draga úr áhættu, en það var ekki hægt.
 • V | 5.3 2012, 13:55 | Geir: Markaðsaðstæður voru þannig að það var ekki hægt að selja eignir öðruvísi en að grafa um leið undan kerfinu.
 • R | 5.3 2012, 13:56 | Geir hefur lýst sig ósammála ýmsu því sem kom fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.
 • R | 5.3 2012, 13:58 | Andri spyr Geir út í möguleika á að flytja bankana úr landi. Hefði þetta verið hægt á skömmum tíma?
 • R | 5.3 2012, 13:58 | Geir telur að bankarnir hefðu ekki verið auðfúsugestir í öðrum löndum. Farið hefði fram ítarleg skoðun á þeim. (frh)
 • V | 5.3 2012, 13:58 | Andri Árnason spyr út í skýrslu sem Buiter og Sibert unnu fyrir Landsbankann, frá vormánuðum 2008, um stöðu íslenska bankakerfsins.
 • V | 5.3 2012, 13:59 | Andri spyr hvort hann hafi fengið einhverja formlega kynningu á þessari skýrslu? Nei, segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 13:59 | Geir (frh) Því hefði flutningur bankanna úr landi ekki verið einfaldur. Fjármálaeftirlit erlendis hefðu gert kröfur á þá
 • R | 5.3 2012, 14:00 | Andri spyr út í skýrslu aðila á vegum Landsbankans þar sem lagt er til að orkuauðlindir verði veðsettar til stuðnings bönkum.
 • R | 5.3 2012, 14:00 | Geir: Hugmynd sem þessi ekki raunhæf í okkar samfélagi. Hefði engum innlendum manni dottið þetta í hug.
 • R | 5.3 2012, 14:01 | Geir: Ég man ekki eftir að það hafi verið einhverjar eignir sem við hefðum getað beitt okkur fyrir að yrðu seldar.
 • V | 5.3 2012, 14:01 | Andri heldur áfram að spyrja út í hvernig aðstæður hefðu verið fyrir sölu á eignum bankanna.
 • R | 5.3 2012, 14:01 | Andri: Bentu þeir sem mæltu fyrir minnkun bankakerfisins á eignir sem hægt væri að selja: Geir: Nei, mér er ekki kunnugt um það.
 • V | 5.3 2012, 14:02 | Geir: Eins og ég hef áður lýst, þá var það því miður miklum vandkvæðum bundið að minnka bankakerfið 2008, og líklega ekki hægt.
 • V | 5.3 2012, 14:04 | Fróðleiksmoli: Mikið púður fer í það, að fjalla um hvort það hafi verið raunverulega hægt að minnka bankakerfið 2008.
 • R | 5.3 2012, 14:05 | Spurningar Andra snúa talsvert að því hvaða eignir bankarnir hafi reynt að selja fyrir hrun og vitneskju Geirs um þær. (frh)
 • R | 5.3 2012, 14:05 | (frh) Geir svarar og nefnir að þrátt fyrir vilja bankanna til að selja hafi þær hugmyndir ekki gengið eftir.
 • R | 5.3 2012, 14:07 | Geir: Formaður bankaráðs Glitnis sagði mér hvernig farið var í að skera niður kostnað í bankanum.
 • R | 5.3 2012, 14:07 | Skorti ekki á að ég segði bönkunum að selja eignir. Þeir voru að reyna, svarar Geir spurningu verjanda síns.
 • V | 5.3 2012, 14:08 | Geir: Bankamennirnir vissu hvað þyrfti að gera, til þess að draga úr áhættu, en það voru miklar takmarkanir á því öllu.
 • R | 5.3 2012, 14:09 | Andri: Var þér kunnugt um að menn vildu frekar taka lán út á eignir en selja þær? Geir: Já, meðal annars vegna torveldrar sölu.
 • V | 5.3 2012, 14:09 | Geir: Mér var kunnugt um það, að bankarnir hafi reynt að taka lán með ákveðnar eignir að veði, vegna þess að eignasala var ótækur kostur.
 • R | 5.3 2012, 14:10 | Geir: Ég held það hafi blasað við að ef eignir eru seldar á brunaútsölu hefur það áhrif fjárhagsstöðu bankanna
 • V | 5.3 2012, 14:10 | Andri Árnason spyr út í lánasamninga bankanna, og þá hvort Geir hafi vitað af því að eignasalan myndi brjóta gegn lánaskilmálum.
 • V | 5.3 2012, 14:11 | Geir: Ég fékk upplýsingar um það já, margsinnis. Allir sem þekkja lánasamninga banka vita að eignasala getur haft neikvæð áhrif.
 • R | 5.3 2012, 14:12 | Geir:Ítarlega gengið frá því í lánasamningum að verði breytingar á ákveðnum þáttum geti það leitt til gjaldfellingar lána (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:12 | Andri Árnason spyr Geir hvaða sameiningarmöguleikar voru fyrir hendi á árinu 2008.
 • R | 5.3 2012, 14:13 | Geir (frh) Þetta gæti leitt til þess að hefðu menn t.d. flutt banka hefði sú lausn getað leitt til enn alvarlegri vanda.
 • V | 5.3 2012, 14:14 | Geir: Ýmislegt rætt en það náði því aldrei að komast á alvarlegt stig, til þess að teljast raunhæfur möguleiki.
 • R | 5.3 2012, 14:16 | Geir: Bönkunum var talið til tekna að hafa sótt fé á innlánsreikninga erlendis. M.a. hjá eftirlitsstofnunum.
 • R | 5.3 2012, 14:16 | Andri: Telurðu að viðhorf eftirlitsaðila hafi verið að aðgerðir hér hafi gengið eins langt og hægt var við aðstæður.
 • R | 5.3 2012, 14:18 | Forseti Landsdóms tekur til máls. Tiltekur ummæli Landsbankastjóra um lokun lánamarkaða erlendis nema á sjúklegu verði. (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:19 | Markús spyr um innanhúsplögg í seðlabankanum, þar sem rætt er um erfiða stöðu bankanna. Vitnar til minnisblaða Tryggva Pálssonar.
 • R | 5.3 2012, 14:20 | (frh) Markús les upp úr fundargerðum ummæli sem lýsa mjög alvarlegri stöðu á mörkuðum fyrir bankana.
 • V | 5.3 2012, 14:20 | Markús les upp minnisblað frá Tryggva frá janúarmánuði 2008, þar sem segir að ef lánsfjármarkaðir opnist ekki, þá blasi við “hryllingsmynd”.
 • R | 5.3 2012, 14:22 | Markús tiltekur að lánamarkaðir hafi lokast og staðið til að bankar greiði gríðarlegar fjárhæðir á næstu árum. (frh)
 • R | 5.3 2012, 14:22 | Markús (frh) Var þetta talin alvarleg staða?
 • V | 5.3 2012, 14:22 | Markús segir ýmis innanhúsgögn úr seðlabankanum draga upp “svarta” mynd af stöðu fjármálakerfisins. Hvernig voru umræður um þetta?
 • V | 5.3 2012, 14:23 | Geir: Gjalddagar bankanna voru þekktir, og vitneskjan lá fyrir opinberlega.
 • R | 5.3 2012, 14:24 | Geir: Endurgreiðsluprófill bankanna var þekktur. Þetta vissu líka lánveitendur bankanna. Ísl. bankarnir gerðu út á að þeir (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:24 | Geir: Bankarnir gerðu alltaf ráð fyrir því að endurfjármögnun væri möguleiki, við allar aðstæður.
 • R | 5.3 2012, 14:24 | Geir (frh) gætu endurfjármagnað þetta.
 • R | 5.3 2012, 14:28 | Geir les upp úr jákvæðri skýrslu Seðlabanka um stöðu bankanna 19. sept. 2008. Vinsamlega talað um innlánsreikninga erlendis.
 • V | 5.3 2012, 14:28 | Geir: Seðlabankinn sagði viðskiptabankanna standa vel 19. september 2008.
 • R | 5.3 2012, 14:29 | Geir (frh) Ég vek athygli á þessu, segir Geir um umsögn Seðlabanka spurður af dómara hvort hann hafi vitað af bágri stöðu banka.
 • R | 5.3 2012, 14:31 | Geir: Það var talað um að hlaupa undir bagga með banka, ekki bjarga honum. Reyna að bjarga bankakerfi, ekki kasta fé á glæ
 • R | 5.3 2012, 14:32 | Markús “Aðeins eftir þetta, að yfirlýsingunni með dularfullu dagsetningunni.” Spyr hví dagsetning vegna samkomulags við Skandinava sé röng
 • V | 5.3 2012, 14:32 | Markús spyr, út í yfirlýsingar Geirs um að stjórnvöld muni grípa til ábyrgra aðgerða, eins og “stjórnvöld víðast hvar annars staðar”?
 • R | 5.3 2012, 14:33 | Geir: Skjalið er frá árinu 2008 en ekki 2007, í maí en ekki í apríl. Þetta er handvömm sem verður við vinnslu skjalsins.
 • V | 5.3 2012, 14:34 | Geir: Það er að ábyrgð fylgi aðgerðum, eins og raunin varð. Það er að skuldsetja ríkissjóð ekki um of, og reyna að bjarga fjármálakerfinu.
 • R | 5.3 2012, 14:34 | Markús: Hví skrifaði viðskiptaráðherra ekki undir yfirlýsinguna? Geir: Klárlega mistök.
 • R | 5.3 2012, 14:36 | Eiríkur Tómasson: Fannst þér ekki liggja beint við að takmarka útþenslu Landsbanka í Hollandi?
 • V | 5.3 2012, 14:36 | Geir: Ég veit ekkert af hverju Fjármálaeftirlitið gerði ekkert í því að, hindra Icesave-innlánasöfnun Landsbankans í Hollandi.
 • R | 5.3 2012, 14:36 | Geir: Eftir á að hyggja blasir við að eina vitið hefði verið að koma í veg fyrir þessa reikninga.
 • V | 5.3 2012, 14:37 | Geir: Eftir á að hyggja þá hefði það verið það eina rétta, þ.e. að takmarka innlánssöfnunina í Hollandi.
 • R | 5.3 2012, 14:38 | Geir ber einn vitni í dag. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir komst ekki til landsins í tíma. http://t.co/UZWfg3Oy
 • R | 5.3 2012, 14:39 | Andri: Lánalínur bankanna voru með meiri fyrirvörum en eftirlitsaðilum var kunnt. Ekki nothæfar nema við ákveðnar aðstæður. Vissir þú þetta?
 • V | 5.3 2012, 14:40 | Andri Árnason spyr: Lánalínur bankanna virðast hafa verið ótraustari en gert var ráð fyrir. Fékkst þú einhverjar upplýsingar um þetta?
 • R | 5.3 2012, 14:40 | Geir: Nei. Það var ekki sama hald í lausafjárskýrslum og talið var. Minna laust fé í bönkunum en haldið var fram.
 • V | 5.3 2012, 14:41 | Geir: Nei, ég hafði engar upplýsingar, hinsvegar blasir við að þær voru ótraustri en eftirlitsstofnanir virðast hafa gert sér grein fyrir.
 • R | 5.3 2012, 14:42 | Áhugaverð umræða verjanda og dómara um hvernig skuli þýða “use their powers” yfir á íslensku. Rétt skal vera rétt í réttarsal.
 • V | 5.3 2012, 14:42 | Hefst þá skýrslutaka vegna síðasta ákæruliðarins, 1,5. Hér má sjá ákæruna. http://t.co/kl62ewNq
 • R | 5.3 2012, 14:44 | Nú er komið að ákærulið um Icesave. Að Geir hafi ekki fylgt eftir að Icesave yrði komið í dótturfélög erlendis
 • R | 5.3 2012, 14:45 | Geir: Ég vissi að FME og ráðuneyti voru að vinna í því að koma Icesave í dótturfélög erlendis. 16. sept. var talið (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:45 | Ákæruliður 1,5 snýr að því, að ekki hafi verið þrýst á um að koma Icesave starsfeminni inn í sérstakt dótturfélag Landsbankans.
 • R | 5.3 2012, 14:45 | Geir (frh) að þetta gæti gengið eftir á árinu. Þetta eins og margt annað var tímafrekt og háð samþykki erlendra stofnana.
 • V | 5.3 2012, 14:46 | Geir: Það var fylgst vel með þessu máli allan tímann, og Fjármálaeftirlitið sinnti þessu.
 • R | 5.3 2012, 14:47 | Geir (frh) Áhugi Breta og Landsbankamanna á flutningi Icesave í dótturfélag nokkur í fyrstu en minnkaði um skeið.
 • V | 5.3 2012, 14:48 | Geir: Kröfur Bretanna urðu sífellt meiri, eftir því sem leið á árið 2008. Það er að Landsbankinn þyrfti að leggja fram eignir.
 • V | 5.3 2012, 14:49 | … Geir: Landsbankinn þyrfti að leggja fram eignir sem hann ekki voru fyrir hendi.
 • R | 5.3 2012, 14:49 | Geir: (frh) Ég hafna því algjörlega að ég hafi ekki fullvissað mig um að þetta væri í gangi (um flutning Icesave).
 • R | 5.3 2012, 14:50 | Geir (frh) Telur að hann sjálfur hefði ekki getað gert meira. Flutningur Icesave hefði verið í fullri vinnslu en verið erfiður.
 • R | 5.3 2012, 14:52 | Geir: Icesave-reikningar voru kvikir og áhyggjuefni. Undraðist hvað stjórnendur bankans tóku því létt.
 • V | 5.3 2012, 14:53 | Geir: Ég gat engu við það bætt, sem þegar var komið fram, og hafði ekki tök á því að stuðla að færslu á þessari starfsemi í dótturfélag.
 • R | 5.3 2012, 14:56 | Umræðan nú snýr að Icesave-reikningum og innstæðutryggingasjóði. Áhætta reikninganna og mátt eða máttleysi sjóðsins.
 • R | 5.3 2012, 14:59 | Hlé hefur verið gert á dómshaldi í fimmtán mínútur.
 • V | 5.3 2012, 15:01 | Það er nú fimmtán mínútna hlé á réttarhaldinu. Til umræðu hefur verið ákæruliður 1,5 er varðar Icesave starfsemi Landsbankans.
 • V | 5.3 2012, 15:08 | Fróðleiksmoli: Andrí Árnason hrl. er lögmaður Más Guðmundssonar seðlabankastjóra í máli hans gegn seðlabankanum vegna launamála.
 • V | 5.3 2012, 15:10 | Andri, sem er lögmaður Geirs, vann einnig úttektir fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins á hæfi Gunnars Andersen, sem nú hefur verið rekinn.
 • R | 5.3 2012, 15:10 | Þegar hlé var gert áðan var saksóknari að spyrja um möguleika innstæðutryggingasjóðs til að mæta áföllum (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:11 | (frh) Saksóknari spurði hvort kannað hefði verið hvort innstæðutryggingasjóður gæti brugðist við falli eins banka.
 • R | 5.3 2012, 15:11 | (frh) Það verður væntanlega fyrsta spurning eftir hlé.
 • R | 5.3 2012, 15:13 | Fjölskylda Geirs hefur setið á fremsta bekk í dag. Í salnum er Ragnheiður Elín Árnadóttir þingm, fyrrverandi aðstoðarmaður Geirs
 • V | 5.3 2012, 15:15 | Réttarhaldið heldur nú áfram. Geir er nú að tala um Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta, og stöðu hans árið 2008.
 • V | 5.3 2012, 15:15 | Geir: Ber ríkið einhverja ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda?
 • R | 5.3 2012, 15:16 | Geir: Spurningin sem fólk hefur spurt sig er: Ber ríkið ábyrgð á þessum (innstæðutrygginga)sjóði? Svarið er nei segir Geir.
 • V | 5.3 2012, 15:16 | Geir: Svaið er nei, segir Geir. Ríkið ber ekki ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda.
 • R | 5.3 2012, 15:18 | Geir (frh) Heilmargt var gert til að koma Icesave-reikningum í dótturfélög og þá frá innstæðutryggingasjóði.
 • V | 5.3 2012, 15:19 | Geir: Afskipti mín af því hvort Icesave ætti að vera í dótturfélagi í Bretlandi eða hefðu engu breytt, og hefðu verið úr takti við málið.
 • R | 5.3 2012, 15:22 | Saksóknari: Taldir þú Icesave-reikningana vera þjóðréttarlega skuldbindingu? Ræddu ráðherrar hugsanlega ábyrgð ríkisins?
 • R | 5.3 2012, 15:23 | Geir: Menn töldu ekki á ábyrgð myndi reyna (í ágúst 2008). Ræddi við ráðuneytisstjóra sem taldi ekki ríkisábyrgð á sjóðnum (frh)
 • V | 5.3 2012, 15:23 | Ráðgjafar Geirs í þessu máli, voru Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, og Bolli Þór Bollason, ráðuneytisstjóri Geirs
 • R | 5.3 2012, 15:23 | Geir (frh): Lét skrifa hálf loðmullulegt svar í von um að við kæmumst upp með það.
 • R | 5.3 2012, 15:25 | Saksóknari og Geir tala um hverjar skuldbindingar Íslands væru. Geir segir bréf til Breta lýsa skuldbindingum eins og Ísl. meti þær (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:26 | Geir (frh) Ekki talið að ríkið bæri ábyrgð á greiðslum innstæðutryggingasjóðs eða Icesave-reikningum.
 • V | 5.3 2012, 15:26 | Geir: Við sögðumst standa við það sem tilskipanir segðu til. Ekkert meira en það, og tjónið átti ekki að lenda á skattgreiðendum.
 • R | 5.3 2012, 15:28 | Geir (frh): Við vildum hvorki taka á okkur skuldbindinguna né svara svo afgerandi að Bretar hrykkju í baklás.
 • V | 5.3 2012, 15:28 | Geir: Við pössuðum okkur á því að svara bréfum með þeim hætti, að engar skuldbindingar umfram okkar mat, væru skjalfestar.
 • R | 5.3 2012, 15:35 | Umræðan snýr nú að erfiðleikum bankanna þegar leið á árið 2008. Áhlaup á Icesave og hækkandi skuldaálag bankanna.
 • R | 5.3 2012, 15:36 | Saksóknari spyr Geir út fundi sem haldnir voru, t.d. í Seðlabanka. Geir var ekki kunnugt um suma þá fundi sem nefndir eru
 • V | 5.3 2012, 15:37 | Sigríður spyr Geir, hvort hann hafi séð gögn um afleita stöðu Landsbankans, og þá hvort bankinn hefði eignir á móti Icesaveskuldum.
 • V | 5.3 2012, 15:38 | Geir: Fjármálaeftirltið í Bretlandi var að brjóta gegn Landsbankanum, það gerði of miklar kröfur, að mati stjórnenda Landsbankans.
 • R | 5.3 2012, 15:38 | Saksóknari: Gátu stjórnvöld beitt sér fyrir því að innlánssöfnun væri stöðvuð í Bretlandi/Hollandi?
 • V | 5.3 2012, 15:39 | …Geir: Fjármálaeftirlitið breska sagði þá við stjórnendur Landsbankans; fariði þá bara í mál við okkur!
 • R | 5.3 2012, 15:39 | Geir: Stjórnvöld voru að vinna að þessum flutningum Icesave í dótturfélag þó hann hafi sjálfur ekki séð um það.
 • V | 5.3 2012, 15:40 | Geir: Með öðrum orðum, þá var Fjármálaeftirlitið í Bretland að setja fram ríkari kröfur, í tengslum við Icesave, en lög sögðu til um.
 • R | 5.3 2012, 15:42 | Saksóknari fer yfir samskipti Landsbanka og FSA í Bretlandi um Icesave í dótturfélag. FSA vildi þak á innlánin en Landsb ósáttur
 • R | 5.3 2012, 15:44 | “Er spurning að þessu” spyr verjandi Geirs undir löngum lestri saksóknara úr skjölum. Já segir saksóknari en langur aðdragandi.
 • R | 5.3 2012, 15:45 | Saksóknari: Vissir þú hver voru raunverulegu ágreiningsefnin? Hvað bar í milli hjá Landsbanka og FSA?
 • V | 5.3 2012, 15:45 | Sigríður: Vissir þú nákvæmlega hver voru efnisatriði deilunnar milli breska fjármálaeftirlitsins og Landsbankans vegna Icesave?
 • R | 5.3 2012, 15:46 | Geir: Vissi að FSA gerði kröfur sem Landsbanki taldi sig eiga erfitt með að ganga að. Landsb. vildi í aðra röndina ekki missa yfirráð sjóða.
 • V | 5.3 2012, 15:47 | Geir: Ég vissi hver heildarmyndin var, og fékk upplýsingar um deilurnar sem stóðu frá apríl mánuði og fram á haustið.
 • R | 5.3 2012, 15:47 | Geir: Allt þetta rennur upp fyrir manni þegar bréf kemur til Landsb 15. ágúst 2008. Harkalegar ábendingar um hvað Landsb geri
 • V | 5.3 2012, 15:48 | Geir: Ég fékk bréf boðsent á Þingvelli þar sem ég var staddur, í ágúst 2008, sem var frá breska fjármálaeftirlitinu til Landsbankans.
 • R | 5.3 2012, 15:48 | Geir (frh) hækka verði varasjóði, hætta að auglýsa Icesave sem besta kost, skýra endurgreiðslu á innstæðum bundinna reikninga
 • V | 5.3 2012, 15:48 | Geir: Það sem blasti við voru strangar kröfur. Með öðrum orðum; hingað og ekki lengra, þetta eru okkar skilyrði, þið verðið að uppfylla þau.
 • R | 5.3 2012, 15:49 | Geir (frh) Þetta var svakalega harkalegt bréf (um bréfið frá FSA til Landsbanka. Viðskiptaráðherra fer út. (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:49 | Geir (frh) töldum að bankinn yrði eftir þetta nauðbeygður að fara að skilmálum FSA en svo kom í ljós að hann gat það ekki.
 • R | 5.3 2012, 15:50 | Geir: Ef allt þetta sem var í gangi hefði gengið upp er séns að þetta hefði náðst (Icesave í dótturfélag). Fáum aldrei svar.
 • V | 5.3 2012, 15:50 | Geir: Í september 2008 héldum við að þetta væri málið væri að leysast, en svo kom í ljós að bankinn gat ekki uppfyllt þetta, hann féll.
 • V | 5.3 2012, 15:51 | Geir: “Ef að Lehman hefði ekki fallið, þá hefði hugsanlega verið hægt að færa Icesave inn í dótturfélag. En við fáum aldrei svar við því”.
 • R | 5.3 2012, 15:54 | Saksóknari hefur lokið spurningum sínum vegna liðs 1.5. Verjandi tekur til við að spyrja og Geir snýr sér í átt að honum.
 • R | 5.3 2012, 15:55 | Andri: Telurðu þig hafa fullvissað þig um að unnið væri að því að koma Icesave-reikningum í dótturfélög? Geir: Já.
 • R | 5.3 2012, 15:56 | Geir: Ég tel að afskipti ísl. ríkisins hafi verið með þeim hætti að hægt sé að tala um að þau hafi verið með virkum hætti. (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:56 | Geir (frh) vísar í utanför viðskiptaráðherra og sendinefndar og samskipti FME við Landsbanka og FSA.
 • R | 5.3 2012, 15:57 | Geir: Það kom aldrei til tals í mín eyru að ég beitti mér með einhverjum hætti í þessum málum.
 • V | 5.3 2012, 15:57 | Geir: Ég tel að allt hafi verið gert til þess að leysa þau vandamál sem blöstu við. Fjármálaeftirlitið og viðskiptaráðuneytið reyndu sitt.
 • V | 5.3 2012, 16:00 | Geir: Ég var upplýstur um gang mála í Icesave-deilunum af seðlabankanum og ráðuneytisstjórum fjármála- og forsætisráðuneyti.
 • R | 5.3 2012, 16:01 | Andri: Kröfur FSA jukust eftir því sem leið á sumar. Fékkstu á tilfinninguna að FSA vildi hindra flutning Icesave í dótturfélag
 • R | 5.3 2012, 16:02 | Geir segir eðlilegt að menn vilji vita hvað þeir séu að taka á sig.
 • V | 5.3 2012, 16:02 | Geir:Hugsanlegt að breska fjármálaeftirlitið hafi ekki viljað flutning á Icesave í dótturfélag, þar sem skuldbindingin hefði færst til Breta
 • R | 5.3 2012, 16:03 | Geir: (frh) Kannski vildi eftirlitið (FSA) ekki að þetta gerðist. Þetta eru miklar kröfur.
 • R | 5.3 2012, 16:07 | Geir: Það voru vafalaust allskyns lagalegir örðugleikar í vegi fyrir flutningi Icesave Ekki hægt að gera á einni kvöldstund
 • R | 5.3 2012, 16:08 | Andri: Kom aldrei til álita að þú hefðir einhverja aðkomu aðra en að fylgjast með málinu. Geir: Nei.
 • V | 5.3 2012, 16:08 | Andri: Gast þú “með einhverjum töfrasprota” leyst úr þessum tæknilegu erfiðleikum sem voru fyrir í Icesave-málinu?
 • V | 5.3 2012, 16:09 | Geir: Nei, ég hafði engin tök á því, enda bendir margt til þess að ógerlegt hafi verið að uppfylla skilyrði breska fjármálaeftirlitsins.
 • V | 5.3 2012, 16:10 | Markús spyr um umræðu í samráðshópi stjórnvalda um fjármálastöðugleika, um ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda.
 • R | 5.3 2012, 16:10 | Spurður út í skjal í samráðshóp um að tryggja innstæður að hluta eða heild. Geir kannast ekki við það skjal.
 • V | 5.3 2012, 16:12 | Markús spyr áfram um ríkisábyrgð á Icesave, og hvort það hafi verið deildar meiningar um þetta hjá ráðherrum í ríkisstjórninni.
 • V | 5.3 2012, 16:13 | Geir segist ekki vilja túlka skoðanir annarra, en það hafi uppi ólíkar skoðanir á þessum málum.
 • R | 5.3 2012, 16:15 | Markús spyr hvort Davíð Oddsson hafi haft samráð við Geir áður en hann sagði FSA að Ísland bæri ekki ábyrgð á innstæðum
 • R | 5.3 2012, 16:15 | Nei, segir Geir, en afstaða hans var mjög skýr.
 • V | 5.3 2012, 16:16 | Markús spyr hvort Davíð Oddsson hafi haft samráð við Geir, þegar hann sagði breska fjármálaeftirlitinu að ríkið bæri ekki ábyrgð á Icesave.
 • V | 5.3 2012, 16:16 | Geir: Nei, Davíð gerði það ekki. En þetta var í takt við okkar afstöðu, þ.e. að ríkið bæri ekki ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda.
 • R | 5.3 2012, 16:17 | Liður 1.5 hefur verið kláraður og komið er að síðasta ákæruliðnum, um að halda ekki ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni
 • V | 5.3 2012, 16:18 | Nú hefst umræða um ákærulið 2, það er seinni lið ákærunnar. Sjá má hana hér.http://www.sakal.is/media/skjol/Akaera-10.5.2011.pdf
 • R | 5.3 2012, 16:20 | Saksóknari: Hvaða mál voru rædd á ríkisstjórnarfundum? Geir: Nýmæli í lögum, skýrslur, ástand á ákveðnum sviðum. Efnahagshorfur
 • R | 5.3 2012, 16:21 | Geir: Mikilvæg stjórnarmálefni hafa verið flokkuð sem tillögur til forseta Íslands. Eru færri en áður var.
 • R | 5.3 2012, 16:21 | Geir (frh) Ríkisstjórnarfundir líka vettvangur til að ræða stjórnmál. Greina frá hvað er í undirbúningi.
 • R | 5.3 2012, 16:23 | Geir: Ég fylgdi sömu venjum á fundum ríkisstjórnar og skapast höfðu, sömu og Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson fylgdu.
 • R | 5.3 2012, 16:26 | Geir: “Ég verð að segja að mér finnst ótrúlega mikið gert og að RNA hafi komist að þessari niðurstöðu er mér hulin ráðgáta.”
 • R | 5.3 2012, 16:27 | Geir segist ekki vita betur en að enn séu sömu vinnubrögð höfð í ríkisstjórn og í hans stjórnartíð.
 • V | 5.3 2012, 16:28 | Geir: Hver ríkisstjórn setur sér verklagsreglur þegar kemur að fundargerðum um og umfjöllun um efnisatriði mála.
 • R | 5.3 2012, 16:28 | Geir: Hægt að bera margt undir ríkisstjórn en ekki skylda til þess. Ríkisstjórn samráðsvettvangur er ráðherra.
 • R | 5.3 2012, 16:31 | Geir: Það hefur gefist vel að halda ráðherrafundi um einstök mál áður en þau eru rædd í ríkisstjórn.
 • V | 5.3 2012, 16:31 | Sigríður: Voru öll mál sem til umræðu voru á fundum, bókuð í fundargerðum? Geir; Nei, ekki alltaf, en yfirleitt.
 • R | 5.3 2012, 16:32 | Geir: Bankamál voru rædd sem hluti efnahagsmála en aðallega rædd utan ríkisstjórnarfunda, á öðrum fundum.
 • R | 5.3 2012, 16:33 | Saksóknari: Taldirðu þörf á að ræða málefni bankanna í ríkisstjórn?
 • R | 5.3 2012, 16:33 | Geir: Ég tel mig hafa staðið eðlilega að umræðu um þessi mál. Enginn fann að því fyrr en RNA gerði athugasemdir.
 • V | 5.3 2012, 16:34 | Fróðleiksmoli: Í þessum ákærulið, það er nr. 2, er einkum horft til þess hvort formreglum hafi verið fylgt við skráningu á fundarefnum.
 • R | 5.3 2012, 16:35 | Saksóknari spyr út í drög að fundargerð ríkisstjórnar 12. febrúar 2008 um hvort Geir og Ingibjörg Sólrún sendi frá sér yfirlýsingu. (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:36 | Saksóknari (frh) þetta vantaði í endanlega fundargerð.
 • R | 5.3 2012, 16:36 | Geir: Hafi þetta verið í drögum (hugsanleg yfirlýsing um efnahagsmál) er það vísbending um að slík mál hafi verið rædd á fundi
 • V | 5.3 2012, 16:37 | Geir: Drög að fundargerðum eru í sjálfu sér engin marktæk gögn, því þau hætt að vera “til” þegar fundargerðir hafa verið kláraðar.
 • V | 5.3 2012, 16:39 | Sigríður hefur spurt töluvert út í frágang á fundargerðum ríkisstjórnarinnar. Hvort þarf hafi allt verið rætt til bókar sem rætt var.
 • R | 5.3 2012, 16:39 | Geir: Mál hafa oft verið rædd fyrir eða eftir ríkisstjórnarfundi án þess að það sé bókað. Einnig rædd á fundi án ítarlegrar bókunar.
 • R | 5.3 2012, 16:41 | Geir furðar sig á að vera spurður út í minnisblað vegna nefndar um ímynd Íslands. Það tengist ákæruefnum ekki hið minnsta.
 • V | 5.3 2012, 16:43 | Geir segir minnisblað um ímynd Íslands ekki koma málinu neitt við, og því sé óþarfi að ræða það, en Sigríður hafði gert það að umtalsefni.
 • R | 5.3 2012, 16:44 | Geir spurður út í fundargerð þar sem fjármálaráðherra lagði fram þjóðhagsspá. Geir var ekki á staðnum en telur þetta sýna (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:44 | (frh) hversu fáránleg ákæran sé. Efnahagsmál hafi verið oft rædd á ríkisstjórnarfundum.
 • R | 5.3 2012, 16:48 | Saksóknari spyr Geir út í ýmsa ríkisstjórnarfundi 2008 og hvað fór fram á þeim. (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:49 | Einn samningurinn snýr að lántökuheimild stjórnvalda. Það segir Geir sýna að efnahagsmál voru rædd í ríkisstjórn.
 • V | 5.3 2012, 16:50 | Geir: Ég miðlaði upplýsingum til ráðherra og stjórnarandstöðu eftir því sem þörf var á.
 • R | 5.3 2012, 16:52 | Einn FUNDURINN snýr að lántökuheimild stjórnvalda (átti þetta að vera í fyrra tísti)
 • R | 5.3 2012, 16:54 | Saksóknari spyr út í ríkisstjórnarfund þegar kaup á Glitni voru rædd: Var þetta fyrsta skipti sem mál eins banka voru rædd?
 • R | 5.3 2012, 16:54 | Geir: Það gæti vel verið. Ræddum þetta fram og aftur. Davíð Oddsson kom og gerði grein fyrir áhrifum aðgerðarinnar á markaði.
 • R | 5.3 2012, 16:55 | Geir: Það var ekki óeðlilegt að Davíð Oddsson kæmi á ríkisstjórnarfund. Óeðlilegt hvernig sumir ráðherrar lásu í hana.
 • V | 5.3 2012, 16:55 | Geir: Óeðlilegt hvernig sumir ráðherrar lásu í þá “heimsókn” þegar Davíð kom á fund ríkisstjórnarinnar, þar sem þjóðstjórn bar á góma.
 • V | 5.3 2012, 16:56 | Geir: Ekkert óeðlilegt við það að seðlabankastjóri hafi vilja koma og skýra hver viðbrögðin höfðu verið við lánveitingu til Glitnis.
 • V | 5.3 2012, 16:56 | Geir: Viðbrögðin voru afar neikvæð á markaðnum og staðan versnaði hratt, og það var ekki óeðlilegt að Davíð kæmi til fundarins.
 • R | 5.3 2012, 16:57 | Saksóknari spyr hvort Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hafi ekki verið hafður í ráðum um yfirtöku Glitnis
 • V | 5.3 2012, 16:58 | Geir: Öllum bókunum á ríkisstjórnarfundum var skilmerkilega lekið í fjölmiðla, af vissum ráðherrum.
 • R | 5.3 2012, 16:58 | Geir segir að tvær bókanir hafi verið gerðar í fundargerð. Það hafi hann sagt að væri aðeins gert til að geta lekið í fjölmiðla.
 • R | 5.3 2012, 16:58 | Geir: Ég minnist þess að hafa haft samband við Ingibjörgu Sólrúnu sem hafi ákveðið að hafa Össur Skarphéðinsson sem sinn (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:59 | (frh) fulltrúa ásamt aðstoðarmanni viðskiptaráðherra. Björgvin hafi komið til Geirs næsta dag, óánægður með að hafa ekki (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:59 | (frh) verið á vettvangi kvöldið áður en aðstoðarmaður hans búinn að upplýsa hann.
 • R | 5.3 2012, 17:00 | Geir: Málefni banka í fyrsta sinn rædd á ríkisstjórnarfundi undir þeim formerkjum að mikil hætta sé á ferð eftir fall Glitnis.
 • R | 5.3 2012, 17:04 | Saksóknari spyr út í tilurð neyðarlaganna, ríkisstjórnarfundi og hvort ástæða hefði verið til að ræða málefni sem urðu (frh)
 • R | 5.3 2012, 17:05 | (frh) kveikja þeirra á ríkisstjórnarfundi áður. Geir segir að þessi mál hafði áður verið rædd, á fundum viðeigandi ráðherra og aðstoðarmanna
 • R | 5.3 2012, 17:07 | Sigríður J. Friðjónsdóttir saksóknari hefur lokið spurningum sínum. Andri Árnason verjandi tekur við á lokasprettinum í dag.
 • R | 5.3 2012, 17:08 | Andri: Var brýnt að ræða þessi mál við umhverfisráðherra? Spurning út frá því hvort ræða hafi þurft málin á ráðherrafundum.
 • R | 5.3 2012, 17:08 | Geir segir að það sé í hendi formanns stjórnarflokks að ákveða hverjir hann vill að ræði þessi mál.
 • R | 5.3 2012, 17:09 | Geir: Hefði fyrir því að sum mál séu ekki rædd í ríkisstjórn. T.d. varnarmál á tímum kalda stríðsins í vissum stjórnum.
 • R | 5.3 2012, 17:10 | Andri: Hefur þetta mál fengið mikla umfjöllun á ráðherrafundum ef þeir eru ekki skilgreindir sem bara ríkisstjórnarfundir?
 • R | 5.3 2012, 17:10 | Geir tekur undir það, segir það ekki aðeins að sínu frumkvæði heldur líka Ingibjargar Sólrúnar.
 • V | 5.3 2012, 17:12 | Enn er spurt um hvernig mál eru bókuð á ríkisstjórnarfundum. Geir segir ekkert hafa verið athugavert við það hvernig mál voru bókuð.
 • R | 5.3 2012, 17:13 | Andri spyr Geir hvort aðeins séu skrifuð í fundargerð skrifleg mál. Hvort menn taki þátt í umræðu um önnur mál en sín eigin.
 • R | 5.3 2012, 17:13 | Geir segir að oft séu mál rædd í lok funda undir liðnum önnur mál, þegar dagskrá hefur verið tæmd að öðru leyti.
 • R | 5.3 2012, 17:14 | Það þarf ekki endilega að vera að fundargerðir endurspegli endilega þetta, segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 17:16 | Andri: Taldir þú með samskiptum við utanríkisráðherra að tryggt væri að upplýsingar bærust til viðskiptaráðherra?
 • R | 5.3 2012, 17:17 | Geir svarar: Ég taldi að ég gæti gengið út frá því, já.
 • R | 5.3 2012, 17:17 | Geir: Alveg fráleit tilgáta að það hafi staðið til að leyna Björgvin G. Sigurðsson einhverju. Vorum í góðu vinnusambandi.
 • V | 5.3 2012, 17:18 | Andri spyr, um samskipti utanríkis- og viðskiptaráðherra, og síðan samskiptum við Geir.
 • R | 5.3 2012, 17:18 | Andri: Telurðu að utanríkisráðherra hafi ekki sinnt því að miðla upplýsingum? Geir: Ég get ekki dæmt um það.
 • V | 5.3 2012, 17:18 | Geir: Það hefði verið betra ef Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hefði verið beinn aðili að ýmsum málum þar sem hann kom ekki að.
 • V | 5.3 2012, 17:19 | Markús spyr: Er það réttur skilningur að þú hafir fyrst og fremst rætt um málefni bankanna við utanríkisráðherra, formann Samfylkingarinnar?
 • R | 5.3 2012, 17:19 | Markús: Er það réttur skilningur að þú hafir rætt málin ítarlega við Ingibjörgu Sólrúnu og eigin ráðherra en ekki við Björgin
 • R | 5.3 2012, 17:20 | Markús: Ræddirðu þetta einhvern tíma við viðskiptaráðherra í tveggja manna tali eða álíka?
 • R | 5.3 2012, 17:20 | Geir: Nei, líklega ekki fyrr en þennan morgun (daginn eftir Glitnisákvörðunina).
 • R | 5.3 2012, 17:21 | Skýrslutöku yfir Geir H. Haarde er nú lokið en hægt er að kalla hann fyrir aftur eða hann óskað eftir að komast aftur að.
 • V | 5.3 2012, 17:21 | Geir: Jú það er rétt, að samskiptin frá minni hálfu voru fyrst og fremst við formann Samfylkingarinnar um þessi málefni.
 • R | 5.3 2012, 17:23 | Þinghald hefst aftur á morgun klukkan tíu. Þá ber Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráðherra vitni.
 • V | 5.3 2012, 17:23 | Markús er búinn að slíta dómhaldi. Málið hefst að nýju klukkan 10:00 í fyrramálið. Fylgist með á Vísi.
 • R | 5.3 2012, 17:29 | Geir H. Haarde hafnaði beiðnum um viðtöl eftir skýrslutöku en lofaði að hann hefði heilmikið að segja eftir að allt er afstaðið.

 

        

Gul skilaboð

TIME IN ICELAND

The Astral Market.com

EasyBooking.is
Lífeyrisréttindi.is
Gult á Facebook
Norðurljósin og norðurljósaspá
Blacki.is
Skipaferðir